Polityka prywatności

Ochrona danych

Dane osobowe użytkownika strony sinersio.com są gromadzone i przetwarzane zgodnie z zakresem na jaki zgodził się użytkownik, decydujący się na ich udostępnienie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
Użytkownik strony sinersio.com w każdej chwili może się do nas zwrócić z prośbą o modyfikację i aktualizację udostępnionych przez siebie danych lub całkowite ich usunięcie. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny w zakładce Kontakt. W formularzu należy wskazać dział: Marketing i wpisać treść zapytania.

 

Udostępnianie danych

Firma Sinersio Polska nie sprzedaje i nie przekazuje innym podmiotom danych udostępnionych przez użytkowników strony sinersio.com. Jest to możliwe tylko za zgodą użytkownika lub na żądanie takich informacji przez uprawnione organy państwa na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

Polityka Cookies

W celu optymalizacji strony sinersio.com i uczynienia jej jeszcze bardziej przyjazną dla użytkownika oraz dla uzyskania danych statystycznych, monitorujemy odwiedziny w naszym serwisie. Możliwe jest to za pomocą plików tekstowych Cookies (ciasteczka), zapisywanych na komputerze użytkownika. W wyniku tego działania nie uzyskujemy informacji na temat danych użytkownika serwisu.

Podczas wejścia na stronę sinersio.com, pojawia się komunikat z prośbą o akceptację plików Cookies oraz nieusuwanie ich z dysku przez użytkownika.

Informacja dodatkowa

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian i aktualizacji w opisanych warunków korzystania z serwisu sinersio.com. O wszystkich wprowadzonych zmianach będzie niezwłocznie informować użytkowników poprzez publikację odpowiednich komunikatów w serwisie.