Sinersio Polska to firma, która dynamicznie się rozwija w obszarze zaawansowanych usług IT. Rozwój ten jest możliwy również dzięki wykorzystaniu dotacji unijnych.

Skorzystaliśmy z następujących programów: