SaaS (ang. Software as a Service)

Oprogramowanie jako usługa. Stanowi trzeci z kluczowych szczebli modelu chmury obliczeniowej, obok IaaS i PaaS. Usługa polega na udostępnianiu w chmurze funkcjonalności oprogramowania, w tym systemów ERP, przeznaczonych do wsparcie kluczowych procesów biznesowych.
Zadaniem dostawcy jest zadbać o dostępność oferowanego oprogramowania oraz jego środowisko aplikacyjne.

 

Sinersio Cloud to chmura obliczeniowa, w ramach której oferujemy infrastrukturę i środowiska aplikacyjne dla dostawców oprogramowania jako usługi.

 

IaaS PaaS