Business Continuity Planning (BCP), czyli planowanie ciągłości działania, to stworzenie, weryfikacja i aktualizacja planów dotyczących wznowienia działania firmy lub instytucji w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze katastrofy.

businesscontinuity

Główne założenie BCP określa, że organizacja, po wystąpieniu katastrofy, nie może kontynuować swojej działalności w dotychczasowej lokalizacji. Musi to zrobić w lokalizacji zapasowej.

Usługa BCP obejmuje:

  • analizę ryzyka dla organizacji
  • identyfikację i analizę kluczowych procesów biznesowych
  • opracowanie planów ciągłości działania
  • wdrożenie procedur BCP
  • przeprowadzenie testów wdrożonego planu i szkolenia

Istotnym elementem opracowania planu ciągłości działania jest stworzenie procedur odtworzenia po awarii lub katastrofie działania w obszarze ICT (Disaster Recovery Plan).

 

Korzyści dla klienta:

  • opracowanie BCP z udziałem doświadczonych specjalistów
  • kompleksowa oferta wraz z udostępnieniem biur zapasowych
  • udostępnienie infrastruktury IT i nowoczesnych technologii

Skontaktuj się z nami. Opracujemy procedury planowania ciągłości działania dla Twojej firmy:


Usługi

uslugi-side

Ofertę naszych usług przygotowaliśmy bardzo starannie. Odpowiada ona wymaganiom nawet najbardziej złożonych procesów. W DNA każdej usługi wpisana jest ciągłość działania, bezpieczeństwo danych i jakość. Sprawdź.