Rok z RODO w ocenie Interaktywnie.com. Pobierz raport z opiniami ekspertów

Rok z RODO w ocenie Interaktywnie.com. Pobierz raport z opiniami ekspertów

Jak pokazują badania, najwięcej firm, bo około jedna trzecia, doświadczyło w ubiegłym roku od jednego do trzech cyberataków. 21 procent twierdzi, że odnotowała ich od 4 do 9, a 6 procent podmiotów, że zostały zaatakowane co najmniej 30 razy w ciągu dwunastu miesięcy. Często powodowało to wielomilionowe straty.

W raporcie RODO i cyberbezpieczeństwo’ 2019 przeczytasz m.in.:

  • Kto musi wdrożyć i stosować RODO?
  • Czym jest unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych i jak należy je stosować?
  • Cyberataki na firmy. Skala, konsekwencje, możliwości obrony.
  • Zbieranie danych klientów i partnerów.
  • Jak chronić się przed atakami? Software i hardware pomogą uniknąć zagrożeń.
  • Porady ekspertów.

W raporcie dzielimy się również naszymi doświadczeniami w zakresie RODO i cyberbezpieczeństwa.

Zapraszamy do pobrania raportu ze strony:
https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-rodo-i-cyberbezpieczenstwo-258955