„Wielka” analityka źródłem przewagi konkurencyjnej.

bigdataZ badań IDC wynika, że do 2020 na świecie będzie przechowywanych nawet 35 miliardów terabajtów danych. Oznacza to, że dane przyrosną 44-krotnie licząc od 2009 roku.

Każde przedsiębiorstwo generuje codziennie coraz większe zbiory danych o klientach, produktach i usługach, przeprowadzonych transakcjach i potrzebach rynku. Umiejętność ich wykorzystania, jak podają badania, może zwiększyć konkurencyjność nawet o 20%.

Gromadzenie takich ilości danych i zarządzanie nimi możliwe jest dzięki posiadanym zdolnościom technologicznym.

Technologia to jeden z fundamentów Big Data.

Centra zysków dla biznesu

Współpraca działu IT firmy i profesjonalnego data center pozwala opracować dobrą strategię w zakresie przetwarzania pozyskanych zbiorów danych i zapewnienia ich bezpiecznego przechowywania. Takie podejście zwiększa korzyści biznesowe i potencjał sprzedażowy. Dzięki temu IT staje się generatorem zysków i  źródłem koncepcji, które zmieniają dotychczasowy sposób prowadzenia działalności i otwierają nowe kanały dotarcia do klienta.

Big Data storage

W Sinersio Data Center oferujemy rozwiązania wirtualizacji, które umożliwiają bezpieczne zarządzanie zbiorami danych oraz ich ochronę. Dzięki Sinersio Cloud można dowolnie skalować zasoby w zależności od wielkości i szybkości przyrostu danych firmowych.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dobrego data center do realizacji strategii Big Data w Twojej firmie. Wypełnij formularz, a my przygotujemy najlepszą propozycję współpracy.


ROZWIĄZANIA

23

Uwielbiamy chmurę obliczeniową do tego stopnia, że stworzyliśmy własną. Cechuje ją duży potencjał. Widzimy jakie korzyści przyniosła firmom, które wdrożyły jej rozwiązania. Sinersio Cloud – zastosuj ją w swoim biznesie.