Nowe spojrzenie na procesy i wymianę informacji, to cel inteligentnych fabryk.

przemysl40Głównym zadaniem koncepcji Przemysł 4.0 (Industry 4.0 lub Internet Przemysłowy) jest wprowadzenie w zakładach sektora przemysłowego spójnego, bezpiecznego oraz centralnie zarządzanego środowiska IT. Połączy ono różne systemy sprzedaży, technologiczne i produkcyjne (ERP, MES, SCADA itp.) oraz fizyczne obiekty i roboty. Dzięki temu, zarządzanie procesami w firmach produkcyjnych zyska zupełnie nowy wymiar. Pełen monitoring maszyn, urządzeń i przebiegu procesów wytwarzania znacząco zmieni czas reakcji na zdarzenia typu awaria i sprawi, że wielu sytuacjom będzie można zapobiec. Ponadto, Przemysłowy Internet Rzeczy, dla linii i stanowisk produkcyjnych wpłynie również na predykcję procesu produkcji.

Czwarta rewolucja przemysłowa łącząc komputery, sterowniki i maszyny z siecią internet, pokaże inne możliwości optymalizacji dotychczasowych procesów, co szczególnie wpłynie na zmniejszenie strat, dzięki wykryciu nowych źródeł marnotrawstwa.

Inteligentna fabryka

Ostatecznym rezultatem wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0, powinien być zintegrowany proces produkcji, reagujący elastycznie na dynamiczne zmiany w otoczeniu, dzięki rozwiązaniom sieciowym zapewniającym wymianę informacji.

Inteligentna fabryka (Smart factory) to nie odległa przyszłość, to teraźniejszość sektora przemysłowego, którego cyfrowa transformacja mocno przyspieszyła i na przestrzeni najbliższych kilku lat zmieni naturę konkurowania na rynku.

Produktywność napędzana przez data center

Inteligentne fabryki, w których współdziałać musi tak wiele różnych systemów IT, wymieniających między sobą informacje, korzystają z rozwiązań hybrydowych, które łączą chmurę obliczeniową z tradycyjnymi systemami IT. Konieczna jest tu ścisła współpraca działu IT firmy produkcyjnej i zewnętrznych specjalistów dostarczających i integrujących rozwiązania IT.

Istotne staje się również cyberbezpieczeństwo, w ramach którego trzeba zminimalizować ingerencję w tak zorganizowany system produkcyjny i obronić go przed atakami.

Bezawaryjność, bezpieczeństwo danych oraz czas reakcji na awarie to kluczowe argumenty decydujące o tym, że tego typu fabryki korzystają z usług data center. Wśród innych jest jeszcze konieczność gromadzenia i analizowania ogromnych zbiorów danych i mobilny dostęp do nich.

Zapewnienie ciągłości działania, monitoring, wielopoziomowy system backupów, środowiska IT pod wdrożenia systemów ERP i innych specjalistycznych, opracowanie planu Business Continuity, to jedne z wielu możliwości jakie Data Center Sinersio oferuje firmom z sektora przemysłowego, które realizują strategię cyfrowej transformacji swojego biznesu.

Zasilaj system produkcyjny nową mocą

Wypełnij formularz, aby umówić się na prezentację możliwości jakie oferujemy firmom produkcyjnym. Zapewniamy stabilną, elastyczną i bezpieczną infrastrukturę oraz platformy IT, do realizacji Twoich strategicznych celów.


ROZWIĄZANIA

23

Uwielbiamy chmurę obliczeniową do tego stopnia, że stworzyliśmy własną. Cechuje ją duży potencjał. Widzimy jakie korzyści przyniosła firmom, które wdrożyły jej rozwiązania. Sinersio Cloud – zastosuj ją w swoim biznesie.