Sinersio Polska realizuje koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (ang. Corporate Social Responsibility). Wyraża się ona w naszym podejściu do inwestycji w ludzi, relacje z kontrahentami oraz w ochronę środowiska.

Etyka w biznesie

csrW relacjach z dostawcami i odbiorcami liczą się dla nas jasne zasady współpracy oraz transparentność w działaniu. Cenimy sobie postępowanie zgodnie z przepisami prawa, budowanie dobrych relacji z ludźmi w działaniach biznesowych i aktywnościach poza biznesowych oraz wspieranie inicjatyw rozwijających otoczenie i region, w którym prowadzimy działalność.

System wartości

Podstawą współpracy jest zaufanie i szacunek do partnera biznesowego i pracownika. Stanowią one fundament systemu wartości w Sinersio Polska. Dla nas liczy się człowiek i jego zaangażowanie, a nie tylko słupki.

Wpływ na środowisko

Budowanie obiektów typu data center to przedsięwzięcie, które od początku uwzględnia przestrzeganie norm środowiskowych i polityki proekologicznej. W Data Center Sinersio wdrożyliśmy szereg „ zielonych inicjatyw”, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej, zapobieganie zanieczyszczeniom, stałe zmniejszanie ilości odpadów i ich recykling.

Więcej informacji o zastosowanych rozwiązaniach dostępne jest na stronie Green Data Center.

Zaangażowanie w rozwój regionu

Aktywnie działamy na rzecz rozwoju regionu, w którym zlokalizowane jest Data Center Sinersio (Lubuska Dolina Krzemowa) oraz w innych akcjach promujących współpracę między różnymi regionami. Korzystamy z dotacji unijnych, aby realizować projekty promujące wirtualizację wśród firm oraz przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu miast i grup społecznych.

Ambasador odpowiedzialnego biznesu

10 czerwca 2016 została nam za to przyznana nowosolska nagroda gospodarcza w kategorii Ambasadora Odpowiedzialnego Biznesu. Dostaliśmy ją, ponieważ potrafimy podzielić się że społecznością lokalną tym na co pracujemy, zależy nam na rozwoju inicjatyw sportowych, społecznych i działaniach na rzecz dzieci.

Relacja z Gali wręczenia Ambasadorów dostępna jest na naszym facebooku.

SINERSIO

site-img21

Jesteśmy sympatycznym zespołem profesjonalistów, zakochanych w nowoczesnych technologiach i w naszym Data Center. Jeśli Ty będziesz czuł się u nas dobrze, to Twoje dane też będą. Zapraszamy.