Ciągłość działania

Współczesne środowisko biznesowe, oparte jest na szybkiej i stałej komunikacji, dlatego wymaga nieustającego kontaktu z klientem, dostawcami, partnerami. Nawet krótkotrwała przerwa może skutkować stratami w zamówieniach, niedotrzymaniem terminów i brakiem zaufania u klientów.

Usługa centrum zapasowego

Tradycyjne podejście do jakości oferowanych usług już nie wystarcza. W obliczu silnie konkurencyjnego rynku, poziom świadczonych usług staje się kluczowym czynnikiem sukcesu. Dlatego każda firma, powinna zadbać o zachowanie ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych.
W związku z tym, oferujemy wydzieloną i odpowiednio wyposażoną powierzchnię biurową (biura zapasowe), którą udostępniamy klientom w sytuacjach wyjątkowych, gdy nie mogą oni korzystać z biur w swojej podstawowej siedzibie.

Dzięki tej możliwości firmy i instytucje, mogą kontynuować swoją działalność do czasu, gdy zostanie rozwiązany problem w ich siedzibie.

Usługa Biuro zapasowe dedykowana jest firmom i instytucjom, które:

 • ze względu na przepisy prawne, muszą wdrożyć awaryjne procedury operacyjne
 • muszą zachować ciągłość działania, ponieważ jest to krytyczne dla prowadzonego biznesu, a konsekwencją są przede wszystkim ogromne straty finansowe i brak zaufania klientów.

Usługa obejmuje:

 • krótki czas uruchomienia biura zapasowego
 • pełne wyposażenie biura zapasowego
 • możliwość testowania procedur awaryjnych
 • stała opłata za utrzymanie stanowisk w stanie gotowości
 • dostęp do gotowych środowisk IT w Sinersio Data Center
 • wysoka wydajność infrastruktury IT

Jakie korzyści zapewnia centrum zapasowe?

 • zachowanie ciągłości pracy w sytuacji kryzysowej
 • utrzymanie wizerunku firmy stabilnej
 • uniknięcie konieczności samodzielnego wyposażenia i utrzymywania biura zapasowego
  wygoda i przeniesienie odpowiedzialności organizacyjnej na Sinersio Data Center.

Skontaktuj się z nami. Przygotujemy najlepszą ofertę biura zapasowego dla Twojej firmy.


Usługi

uslugi-side

Ofertę naszych usług przygotowaliśmy bardzo starannie. Odpowiada ona wymaganiom nawet najbardziej złożonych procesów. W DNA każdej usługi wpisana jest ciągłość działania, bezpieczeństwo danych i jakość. Sprawdź.