chmura_obliczeniowa_lider

15% wzrost sprzedaży i czwarta chmura infrastrukturalna w Polsce

W sierpniu br., ukazał się coroczny raport ITWIZ BEST 100, opracowany przez wydawnictwo ITwiz Media Group Sp. z o.o. Stanowi on ranking firm IT działających na polskim rynku oraz swego rodzaju analizę potrzeb klientów branży ICT.

Publikacja zawiera dane o przychodach firm IT oraz ich udział w rynku w podziale na kategorie produktów i usług informatycznych. Jest to również zbiór informacji o trendach rynkowych i zapowiedź nadchodzących zmian.

Możemy się pochwalić 15% wzrostem sprzedaży usług data center za 2018 rok. Wydajna i stabilna usługa Sinersio Cloud oraz własne data center zlokalizowane w Polsce – zostały docenione przez naszych Klietów i Partnerów.

Według analityków jesteśmy na 4 miejscu wśród dostawców o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud computing w Polsce (za 2018 rok). Naszą specjalizacją jest usługa chmury infrastrukturalnej, czyli wynajem serwerów pod systemy biznesowe (tzw. IaaS, infrastruktura jako usługa).

Uplasowaliśmy się również w pierwszej 5-tce ogólnopolskich dostawców usług chmurowych dla firm z sektora MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw). To grupa firm, wśród których usługi chmury infrastrukturalnej są bardzo popularne i opłacalne.
Ponadto, to samo miejsce uzyskaliśmy w zakresie sprzedaży naszej chmury do firm z sektora IT – co oznacza, że bardzo dynamicznie rozwija się nasza współpraca z partnerami, który wdrażają systemy biznesowe (ERP, CRM, WMS, DMS, itp.).

W 2018 roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się nasza chmura wśród firm handlowo-usługowych. Dzięki temu, znaleźlismy się w pierwszej 10-tce ogólpolskich firm IT o największej sprzedaży usług chmurowych do sektora handlu.

Dziękujęmy Klientom i Partnerom za zaufanie, którym obdarzyli naszą chmurę.