Certyfikaty

Certyfikaty dla Centrów Danych – uznane standardy

Certyfikaty stanową formalne poświadczenie wdrożenia i stosowania wymagań norm i standardów w odniesieniu do wyrobu, procesu lub usługi. Potwierdzają wysoki poziom niezawodności i dostępności.

Nie ma jednego uznanego standardu, według którego należy projektować data center. Do najpopularniejszych, uznanych norm i standardów należą m.in.:

  • PN-EN 50600 (standard europejski)
  • ANSI/TIA-942 (norma amerykańska)

Nieco mniej znanym standardem, obecnie z niewielką liczbą wdrożeń, jest EPI-DCOS. Został opracowany przez firmę Enterprise Products Integration Pte Ltd z siedzibą w Singapurze.

Data center nie ma obowiązku wdrożenia wszystkich wymienionych standardów. Każdy z nich będzie kładł nacisk na podobne elementy, dodatkowo akcentował inne kryteria. Kluczowe jest zaprojektowanie, budowa, wyposażenie i zarządzanie data center, choćby według jednego ustalonego standardu. Każdy z nich wyznacza konkretne ramy w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ciągłości działania, których warto się trzymać. Z uwagi na to, iż swoje usługi oferujemy w głównej mierze dla Klientów ze strefy UE, w 2011 roku zdecydowaliśmy się na certyfikację wg norm i standardów opracowanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (PN-EN 50600).

Normy i standardy w Sinersio Data Center

PN-EN 50600

EN 50600 to grupa norm obejmujących zagadnienia Data Center, zapewniających całościowe ujęcie wszystkich obszarów tworzenia, funkcjonowania i eksploatacji centrów przetwarzania danych. Standard ten określa cztery klasy niezawodności, od 1 do 4, a dodatkowo także cztery klasy zabezpieczeń fizycznych oraz trzy poziomy szczegółowości oceny efektywności energetycznej.

Certyfikat potwierdza, że wdrożone i stosowane w Sinersio Data Center wytyczne i zalecenia są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 50600 w następujących obszarach:

  • dostępności – klasa 4 (najwyższa)
  • zabezpieczenia fizyczne – klasa 4 (najwyższa)
  • efektywność energetyczna – klasa 2

Numer certyfikatu: 0063/BCC/2021 | ważny w okresie kwiecień 2021 – kwiecień 2024


PN-EN ISO/IEC 27001:2023

PN-EN ISO/IEC 27001:2023 jest międzynarodową normą dotyczącą Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych informacji. Wykazanie zgodności ze wskazaną normą pozwala zapewnić ochronę i bezpieczeństwo wszelkich danych finansowych i poufnych. Dzięki wdrożeniu tego standardu minimalizujemy prawdopodobieństwo, że osoby nieuprawnione uzyskają dostęp do danych.

Certyfikat potwierdza, że wdrożony w Sinersio Polska sp. z o.o. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023.

Numer certyfikatu: 0057/BCC/2020


PN-EN ISO 9001:2015

PN-EN ISO 9001:2015 to międzynarodowy standard określający wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Standard ten jest powszechnie znany i akceptowany na całym świecie.
System zarządzania według standardu ISO w naszej firmie stanowi narzędzie, które umożliwia nam utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług. System pomaga nam w doskonaleniu głównych procesów występujących w firmie. Celem wymagań normy ISO 9001 jest określenie odpowiednich zasad nadzoru nad działaniami w organizacji. Posiadany certyfikat gwarantuje, że nasze usługi nie tylko spełniają wysublimowane wymagania naszych Klientów, ale także potwierdza, że wdrożony w Sinersio Polska Sp. z o.o. System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Numer certyfikatu: 0056/BCC/2020


PN-EN 1047-2:2009

Norma określa wymagania dotyczące odporności ogniowej pomieszczeń i pojemników do przechowywania nośników informacji. Komora IT, w której mieścimy serwery, macierze oraz infrastrukturę IT naszych Klientów, została zbudowana przy uwzględnieniu wysokich wymagań normy PN-EN 1047-2:2009.  Dowiedz się jak bezpieczne będą u nas Twoje systemy, serwery i dane.

Projektując, budując i eksploatując nasze data center zwracaliśmy i cały czas zwracamy szczególną uwagę, by spełnić wysokie wymagania stawiane przez naszych Klientów, którzy doceniają nasz dotychczasowy poziom niezawodności i warunki SLA.


Nasz ośrodek Data Center
może poszczycić się
rzeczywistą dostępnością na poziomie >99,982%.


Skontaktuj się z nami. Przygotujemy ofertę spełniającą Twoje oczekiwania!