47% badanych zainwestuje w backup w 2016 roku

Jak pokazują badania rynku, większość odbiorców pomimo, że jest świadoma faktu jak ważne są dane firmowe – nadal używa takich form „zabezpieczania” danych przed utratą jak: pendrivy, płyty i dyski przenośne. Urządzenia te łatwo zgubić lub uszkodzić… równie łatwo – podejmując minimalny wysiłek – można zrobić ich backup i nie bać się utraty danych.

Stabilne, bezawaryjne przechowywanie i przetwarzanie danych buduje wiarygodność biznesową firmy. Niewłaściwe zabezpieczanie i przechowywanie danych niesie ze sobą ryzyko obciążeń karnych. Dlatego zapewnienie ciągłego dostępu do danych firmowych, powinno być priorytetem wielu firm, realizowanym nie tylko za pomocą własnych zasobów, ale przy wsparciu dedykowanych do tego celu specjalistów. 

Zachęcamy do sprawdzenia jednego z najbardziej zaawansowanych, pod względem funkcjonalnym, systemów do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych firmowych, jakim jest TotalBackup. 30-dniowa wersja trial pozwoli przetestować system bezpłatnie. Zapewniamy środowisko odtworzeniowe dla backupowanych danych. Pobierz trial.