Innowacyjne projekty dzięki dotacjom

Chmurowe data center Sinersio jest jedynym tego typu obiektem w województwie lubuskim. Zostało ono przygotowane specjalnie dla chmury przemysłowej, którą stworzyliśmy dla firm, do zastosowania pod projekty hostingu systemów wysokiej dostępności (np. ERP, CRM, BI, WMS, dedykowanych).

Dynamiczny rozwój naszych usług i rosnąca w niesamowitym tempie popularność chmury sprawiła, że chcemy wprowadzić na rynek kolejne innowacyjne rozwiązania. Będzie to możliwe m.in. dzięki dofinansowaniu naszych projektów w ramach Lubuskiego Programu Operacyjnego.

Nasz wniosek złożony w ramach konkursu 1.5 „Rozwój sektora MŚP”, na projekt „Wzrost konkurencyjności firmy Sinersio Polska Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych w skali kraju usług na rynek” – uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i znalazł się na 88 miejscu w rankingu. W sumie o dofinansowanie swoich projektów, wnioski złożyło ponad 230 firm.