Nowy Zarząd Polski Związek Data Center

Nowy Zarząd Polskiego Związku Data Center (PDCA)

Polski Związek PDCA, od 12 czerwca 2017 ma nowy Zarząd. Pan Tomasz Stępski, Prezes Sinersio Polska, został wybrany jednogłośnie Prezesem Związku PDCA

Polski Związek Data Center skupia najlepszych polskich specjalistów w dziedzinie ośrodków przetwarzania danych, których celem jest:

  • wypracowanie dobrych praktyk sprzyjających ochronie danych w sieci,
  • zebranie jednolitych i jasnych norm, odpowiednich dla rynku polskiego, którymi będą mogli się kierować klienci planując wybór ośrodków tego typu
  • oraz wzmocnienie pozycji polskich data center na konkurencyjnych rynkach zewnętrznych.

Nowy Zarząd PDCA planuje kontynuować statutowe cele Związku. Ponadto, chce skoncentrować się na opracowaniu materiałów informacyjno-edukacyjnych dla ważnych kwestii związanych z RODO i rozwojem usług cloud computingu w Polsce oraz promocji Związku jako podmiotu opiniotwórczego i wyznaczającego trendy na polskim rynku data center.

Gratulujemy.