Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji

Przedstawiciele firmy Sinersio Polska uczestniczyli w misji gospodarczej do USA, w ramach Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji (PATI).

Wydarzenie organizowane było przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy m.in. z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Środowiska, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym i innymi instytucjami.

Celem misji była promocja polskiej innowacyjności w różnych obszarach biznesu.