Sinersio Cloud, firmowana znakiem „Polska Chmura”

Sinersio Polska jest członkiem oraz założycielem Związku Polskich Ośrodków Przetwarzania Danych (Polish Data Center Association – PDCA). PDCA jest ogólnopolską organizacją, która od 2016 roku zrzesza pracodawców – jednych z największych data center w Polsce. Oferowana przez nas chmura Sinersio Cloud, jest firmowana prestiżowym znakiem „Polska Chmura”, oficjalnie przyznawanym przez PDCA.

Polska Chmura powstała z inicjatywy Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie firm i instytucji w temacie bezpiecznego przetwarzania danych. Polska Chmura jest swoistym znakiem jakości przyznawanym dla firm, które posiadają centra danych na terenie kraju. Polską Chmurę tworzą nowoczesne polskie firmy z sektora IT, które w swojej ofercie posiadają usługi chmurowe dla firm i administracji publicznej. Głównym celem Polskiej Chmury jest edukowanie i oswajanie rynku ze współczesnymi rozwiązaniami chmurowymi. Ukazując doświadczenie oraz najlepsze praktyki krajowych dostawców, Polska Chmura chce przekonać przedstawicieli świata biznesu oraz administracji państwowej do postawienia na rodzime usługi chmurowe, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa, wynikający z ulokowania centrów danych na terenie Polski.

W skład Polskiej Chmury wchodzą, obok Sinersio Polska, m.in.: Asseco Data Systems, ComPaas, Infomex, Polcom,, Talex, Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe.

Ponadto Polska Chmura jest częścią koalicji eksperckiej działającej dla zrównoważonego rozwoju gospodarki cyfrowej – Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej.

Jesteśmy przekonani, że tworząc Polską Chmurę, tworzymy nową jakość w biało-czerwonych barwach. Wiemy, że jednocząc siły z innymi podmiotami z branży, możemy efektywniej zmieniać rzeczywistość, w tym wpływać na polskie i europejskie rozwiązania prawne i skutecznie konkurować z zagranicznymi dostawcami rozwiązań chmurowych.

Polska Karta Suwerenności Cyfrowej – https://cyfrowasuwerennosc.pl/o-nas/
PDCA – https://polskiedc.org/o-nas/o-nas/
Polska Chmura – https://polska-chmura.pl/o-nas.html