Sinersio Polska podpisała z NASK umowę o wartości 4,3 mln zł

W siedzibie NASK-PIB została dzisiaj podpisana umowa, na mocy której Sinersio Polska dostarczy usługi kolokacyjne na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” (OSE). Celem projektu jest podłączenie wszystkich szkół w Polsce do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu, a w efekcie podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów oraz umożliwienie wspomagania procesu kształcenia w szkołach.  

Sinersio Polska to jeden z czołowych operatorów data center w Polsce spełniających najwyższe standardy. NASK wybrał Sinersio Data Center (Centrum Przetwarzania Danych) do realizacji swojego projektu w jednym z 16 miast wojewódzkich (Zielona Góra), ze względu na wysoki poziom przygotowania obiektu do świadczenia tak kluczowej usługi, wdrożone procedury bezpieczeństwa oraz gwarancję dostępności i ciągłości działania.

W województwie lubuskim tylko Sinersio Polska była gotowa świadczyć usługi na poziomie, którego wymaga projekt NASK. Obiekt został oddany do użytku w 2013 roku i od tego momentu stanowi strategiczny punkt na mapie polskich ośrodków przetwarzania danych.

Podpisana umowa obowiązywać będzie przez najbliższe 10 lat. Jej wartość opiewa na kwotę blisko 4,3 milionów złotych. Realizacja projektu rozpocznie się w trzecim kwartale 2019 roku.

OSE to projekt wieloletni na skalę ogólnopolską. Przystępując do jego realizacji dokonaliśmy dokładnej analizy potencjału i możliwości polskich Centrów Przetwarzania Danych. W naszym kraju znajduje się już wiele firm świadczących takie usługi, ale poza Warszawą tylko nieliczne spełniają nasze wysokie wymagania. Podejmując decyzję o wyborze dostawcy, braliśmy pod uwagę stopień trudności projektu, odpowiedzialność za jego prawidłową realizację i oczekiwania jakim musimy sprostać przez najbliższe 10 lat. Jesteśmy przekonani, że  wybrana firma znakomicie wywiąże się z zadań, realizowanych w tak strategicznym dla państwa projekcie.” – Wojciech Racięcki, Dyrektor Pionu Sieci Edukacyjnych NASK.

Dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu dla szkół, zapewnia uczniom możliwość korzystania z informacji i materiałów, dzięki którym będą rozwijać swoje umiejętności i pogłębiać zainteresowania. Cieszymy się, że możemy być częścią tego istotnego w skali kraju projektu. Niezmiernie ważne jest dla nas, że operator projektu OSE, dostrzegając nasz profesjonalizm, zdecydował się na usługę kolokacji w naszym data center. Przed nami 10 lat współpracy z NASK i wspólnej odpowiedzialności za wysoką jakość usługi, świadczonej na rzecz polskich szkół.” – Tomasz Stępski, Prezes Sinersio Polska Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z programem OSE na www.ose.gov.pl