Sinersio – społeczna odpowiedzialność biznesu.

Dzisiejszy artykuł będzie związany z innym aspektem działalności naszego Data Center.

Prowadzenie firmy daje nam możliwość aktywnego wspierania wielu lokalnych inicjatyw z zakresu pomocy społecznej, pomocy osobom wykluczonym a także wspierania wydarzeń kulturalnych i sportowych. W swojej działalności kierujemy się zasadą odpowiedzialności społecznej w biznesie. Dotyczy to zarówno firmy jako organizacji, jak również indywidualnych działań pracowników na rzecz organizacji pozarządowych. Nasi pracownicy realizują się jako wolontariusze w organizacjach pozarządowych, natomiast firma jako organizacja, aktywnie działa w przestrzeni społecznej, wspierając stowarzyszenia a także sponsorując wydarzenia kulturalne i sportowe. Wspieramy przede wszystkim społeczność lokalną a także lokalne inicjatywy. Wierzymy, że poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, mamy realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Aktywnie wspieramy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, które swoją ofertę kierują do dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Wpieramy również inicjatywy sportowe.

Od kilku lat Jesteśmy partnerem tytularnym jednego z najważniejszych lubuskich biegów: Sinersio Ćwierćmaratonu Zielonogórskiego, organizowanego przez stowarzyszenie Biegam Pomagam. https://www.facebook.com/zielonogorskacwiartka/?ref=page_internal. Sponsorujemy Stowarzyszenie Amatorów Kolarstwa – YOLOBIKE https://yolobike.pl/, szczególnie damską grupę kolarską YOLOBIKE GIRLS, która od nowego roku (2021) będzie nosiła nazwę YOLOBIKE Sinersio Girls.

Aktywnie wspieramy stowarzyszenie Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego https://www.korczakowo.org – organizację, która od ponad 50 lat działa na rzecz dzieci i młodzieży, prowadząc działalność edukacyjną i kulturalną, a także organizując wypoczynek letni i zimowy. Pomagamy stowarzyszeniu w bieżącej działalności, przy organizacji obozów a także wspieramy je rzeczowo i finansowo. Wspomagamy Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Soli – Stowarzyszenie działające na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną a także pomagające osobom niepełnosprawnym w drodze do aktywnego i samodzielnego życia społecznego – http://www.wtznowasol.pl/. Poprzez naszą działalność wspieramy także szkoły. Podczas pandemii, udostępniliśmy nieodpłatnie placówkom oświatowym naszą e-platformę do nauki zdalnej. Jest to wideo-chat z funkcją interaktywnej przestrzeni nauczyciel – uczeń, z funkcją ankietowania, prezentacji i interakcji w prostej i przystępnej formie. https://e.sinersio.com/doc/.

Swoją postawą i zaangażowaniem chcemy zwrócić uwagę na potrzeby lokalnych organizacji a także zachęcić innych przedsiębiorców do aktywnego włączania się w życie społeczności lokalnych. Dzięki takim działaniom oprócz realnej pomocy, sprawiamy, że świat staje się odrobinę lepszy.