Lubuski Kongres Gospodarczy

Przedstawiciele Zarządu firmy Sinersio Polska wzięli udział w Lubuskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się 30 marca 2016, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego.

Tematyka Kongresu skupiona była wokół innowacji lubuskich, firm które generują pomysły zmieniające region lubuski w Krainę Nowoczesnych Technologii oraz wokół środków unijnych przeznaczonych na cele związane z B+R. Zarząd Sinersio Polska aktywnie uczestniczył również w debacie.

Kongres zgromadził ponad 200 uczestników, a jednym z prelegentów był Dariusz Rosati.