Rozporzadzenie-o-ochronie-danych-osobowych

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (ang. two-factor authentication) to nowy mechanizm, który wprowadziliśmy w systemie zarządzania środowiskiem cloud4any.

Stosuje się go przy dostępie do danych lub systemów o szczególnie wysokiej wartości, w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

W komunikacji elektronicznej stosowanie wyłącznie hasła wiąże się z ryzykiem jego przechwycenia (keylogger) lub podsłuchania (sniffer). Kradzież taka może pozostać nawet niezauważona przez użytkownika. Dlatego ogranicza się to ryzyko, poprzez wprowadzenie dodatkowego składnika uwierzytelniania. Ten rodzaj zabezpieczenia stosowany jest m.in. w systemach bankowości elektronicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami naszej chmury.