Własna serwerownia, zewnętrzna czy może jej brak?

Odpowiedzi na pytanie postawione w tytule, udzielamy w najnowszym numerze czasopisma Głos Przedsiębiorcy, wydawanego przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową.

Mamy nadzieję, że poniższy fragment, zachęci do przeczytania całości:

Trendy technologiczne na 2020 rok wskazują na kluczową rolę: chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, uczenia maszynowego, aktywnego wyszukiwania zagrożeń bezpieczeństwa oraz konieczności transformacji działów IT – z przyjmujących zamówienia, na postawę partnera biznesowego, wspierającego działania kadry zarządzającej. Zmiana postawy działu informatyki jest kluczowa w procesie transformacji cyfrowej firm, ponieważ pozwala znacząco zniwelować skutki spowodowane dużą luką talentów, z jaką obecnie zmaga się sektor IT.
Z trendami jest tak, że „co dla jednych jest sufitem, dla innych jest podłogą”. Zatem granicą naszych oczekiwań w zakresie cyfrowej przemiany przedsiębiorstwa, stają się możliwości ich realizacji. Dla jednym firm kamieniem milowym jest wdrożenie robotów, które zautomatyzują wykonywanie powtarzalnych czynności, a dla innych decyzja o rezygnacji z własnej serwerowni na rzecz współpracy z zewnętrznym centrum przetwarzania danych i migracja do chmury obliczeniowej. W obu tych przypadkach trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: na co nas stać, a na co nie? Nie tylko w ujęciu finansowym, ale również w kontekście bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowywanych danych oraz rosnącej liczby cyberzagrożeń. Czasem lepiej zapłacić i wdrożyć nową technologię niż „łatać” dziury już funkcjonujących rozwiązań.

Artykuł dostępny jest tutaj, strona nr 17.