chmura obliczeniowa dla biznesu

Chmura dla producentów oprogramowania

Czy warto oferować rozwiązanie w chmurze?

Czy warto oferować rozwiązanie w chmurze? – To pytanie kierujemy do producentów oprogramowania oraz firm i organizacji, które tworzą i dostarczają oprogramowanie komputerowe. Próbując na nie odpowiedzieć zaprezentujemy, co mogą zyskać producenci korzystający z chmury obliczeniowej a także ich Klienci, korzystający z oprogramowania zainstalowanego w chmurze.

Nie wszyscy producenci oprogramowania oferują swoje rozwiązania w chmurze, ale każdy powinien rozważyć taki wariant. Można w ten sposób znacznie poszerzyć zakres oferowanych usług, a także wpłynąć na stabilność i przewidywalność dochodów. Jako dostawca chmury obliczeniowej, zachęcamy aby oferować swoje rozwiązania w chmurze i mieć z tego realne korzyści. Nie tylko technologiczne ale również finansowe.

Zmiana modelu wydatków dla użytkowania i przychodów dla producenta

Wejście w usługi abonamentowe wiąże się ze zmianą wydatków dla użytkownika i zmianą modelu przychodów dla producenta. Użytkownicy oprogramowania w modelu SaaS, korzystają głównie z opłat abonamentowych, co eliminuje potrzebę ponoszenia początkowych dużych kosztów inwestycyjnych. Płacą regularne opłaty, a to pozwala łatwo przewidywać wydatki. Dla użytkowników, może to być istotna zmiana, ponieważ z kosztów inwestycyjnych CAPEX (jednorazowy wydatek na serwery fizyczne, najczęściej kupowane z dużym zapasem na kilka lat do przodu) przechodzą na model operacyjny OPEX (miesięczne opłaty abonamentowe za konkretne wykorzystane zasoby, dopasowane do zmieniających się potrzeb).

Zmiana modelu przychodów u producentów, jest związana z wprowadzeniem opłat abonamentowych. Opłaty abonamentowe pozwalają producentom oprogramowania generować stałe i powtarzalne przychody, gdzie zamiast jednorazowej opłaty licencyjnej, mogą pobierać regularne opłaty.

Szybkie wdrożenie

To kolejny argument za tym, aby oferować oprogramowanie w modelu SaaS. Producenci oprogramowania mogą udostępnić aplikację przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji u klienta. Pozwala to na skrócenie czasu potrzebnego na instalację i konfigurację oprogramowania. Skraca się również czas potrzebny na szkolenia i naukę obsługi oprogramowania, ponieważ Interfejsy są zazwyczaj intuicyjne i zaprojektowane tak, aby były łatwe w obsłudze.

Dostępność niezależna od lokalizacji

Oprogramowania działającego w chmurze można używać z dowolnego urządzenia niezależnie od lokalizacji. Wystarczy jedynie połączenie internetowe i przeglądarka internetowa. To pozwala użytkownikom pracować zdalnie, podróżować i korzystać z oprogramowania na różnych urządzeniach.

Skalowalność

Oprogramowanie działające w chmurze jest skalowalne, a więc łatwo sprosta rosnącym potrzebom klienta. Można dostosowywać infrastrukturę i zasoby serwerowe do obsługi większej liczby użytkowników lub zwiększyć moc obliczeniową, gdy jest to konieczne. Taka elastyczność pozwala dopasowywać serwery do zmieniających się wymagań Klientów.

Zawsze aktualna wersja

W modelu SaaS producent oprogramowania może regularnie wprowadzać nowe funkcje, poprawki i ulepszenia bezpośrednio na serwerach. Klienci mogą zawsze korzystać z najnowszej wersji oprogramowania bez konieczności zarządzania tymi procesami.

Monitorowanie i analiza użytkowania

Dzięki modelowi SaaS, producent może analizować dane dotyczące użytkowania oprogramowania. Może sprawdzać jakie funkcje są najczęściej używane, jakie są trendy w korzystaniu z oprogramowania, czy też jakie obszary wymagają ulepszeń. Dzięki tym informacjom,  producent wie, jakie obszary powinny zostać udoskonalone i co pomoże użytkownikom w pracy z oprogramowaniem.

Łatwiejsze zarządzanie licencjami

W modelu SaaS producent oprogramowania może zarządzać licencjami i subskrypcjami klientów w sposób zautomatyzowany. Może to obejmować zarówno zarządzaniem płatnościami, dostępami do funkcji oprogramowania w zależności od typu subskrypcji oraz zarządzaniem uprawnieniami użytkowników. To usprawnia procesy administracyjne a także eliminuje potrzebę ręcznego zarządzania licencjami.

Korzyści z wejścia w model SaaS jest sporo, dlatego warto rozważyć taki wariant. Nie tylko można przyspieszyć czas wdrożenia, zwiększyć ilość Klientów ale co najważniejsze, zwiększyć swoje przychody.

Zapraszamy producentów oprogramowania do kontaktu i do umieszczania swoich systemów w chmurze Sinersio. Zachęcamy do postawienia na jakość i ciągłość dostępu do danych, co jest kluczowe w prowadzeniu biznesu zarówno z perspektywy producenta jak i użytkownika.