chmura obliczeniowa a serwer dedykowany

Chmura obliczeniowa a serwer dedykowany. Jak porównać nieporównywalne?

Przyzwyczajeni jesteśmy do serwerów dedykowanych, ale nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni do chmury, a dokładnie do infrastruktury w chmurze (ang. IaaS). Zazwyczaj jest tak, że nową technologię chcemy porównać z technologią, która jest nam bardziej znana. Po co? Aby ustalić przede wszystkim istotne różnice, które mogą wpłynąć na zapewnienie nam lepszej jakości w użytkowaniu lub poprawę efektywności realizacji procesów. Chmura obliczeniowa a serwer dedykowany – jak to porównać?

Innym powodem porównania jest utwierdzenie samego siebie w przekonaniu, że dotychczas stosowane rozwiązanie jest dobre i wystarczy – tym samym nie ma co się porywać na „nowinki”. Dostępnych jest coraz więcej opracowań, w których rozwiązanie typu serwer dedykowany porównywane jest do chmury. Czy słusznie? Jak porównać nieporównywalne??

Chmura obliczeniowa a serwer dedykowany… podobni jak dwie różne krople wody

Chmura obliczeniowa to z definicji coś więcej niż serwer dedykowany. Chmura Sinersio, bo na niej się oprzemy w porównaniu, to model WIRTUALNEGO DATA CENTER, na które składają się m.in.: serwery, macierze, możliwość zarządzania infrastrukturą sieciową, router, firewall, licencje, itp. Jednym słowem – kompleksowość. Jak do tej usługi przyrównać usługę wynajęcia pojedynczego serwera dedykowanego? Gdyby ten serwer był w klastrze niezawodnościowo-wydajnościowym, to wtedy zbliżylibyśmy się do parametrów rozwiązania w chmurze. Ale do pojedynczego serwera dedykowanego na pewno nie.

Kiedy najlepiej sprawdza się chmura obliczeniowa a serwer dedykowany?

Podstawą decyzji czy wybrać serwer dedykowany czy infrastrukturę w chmurze (ang. IaaS), powinna być przede wszystkim wiedza, do jakich celów ma być ona wykorzystana. Serwery dedykowane najczęściej mają zastosowanie np. dla prostych, niewymagających stałej dostępności aplikacji WEB, dla środowisk testowych czy deweloperskich o stosunkowo niskim poziomie wymaganej dostępności.

Natomiast infrastrukturę w chmurze najlepiej wybrać dla aplikacji i systemów wymagających wysokiej dostępności, jak np. systemy ERP, CRM, DMS, WMS, systemy e-commerce oraz inne aplikacje.

Przeznaczenie infrastruktury jest parametrem wyjściowym i zarazem pierwszym punktem, który wskazuje, jak trudno przyrównać do siebie te dwa rozwiązania. Często spotyka się porównania, w których głównie zestawia się parametry techniczne serwera dedykowanego i chmury obliczeniowej. Natomiast jest to jeden z kolejnych prób porównania tych dwóch różnych technologii.

Serwer serwerowi nierówny… a jak je przyrównać do chmury ?

Najczęściej, gdy już dochodzi do porównania serwera dedykowanego i chmury, przedmiotem analizy są takie elementy jak:

  • Ilość CPU
  • Ilość RAM
  • Wielkość dysku

Zapominamy często o bardzo istotnych elementach takich jak:

  • Bezpieczeństwo
  • Wydajność
  • SLA
  • Ciągłość działania
  • Elastyczność
  • Koszty utrzymania i rozbudowy
ParametryChmura obliczeniowa SinersioSerwer dedykowany
Bezpieczeństwo

 

 

 

 

Niskie ryzyko utraty danych ze względu na zastosowanie macierzy dyskowych klasy enterprise.

Ciągłość dostępu do danych z definicji większa niż w serwerze dedykowanym.

Wysokie ryzyko uszkodzenia elementów składowych serwera (w tym dysków).

Ciągłość dostępu do danych mniejsza niż w rozwiązaniu cloud computing.

WydajnośćWysoka ze względu na zaawansowane rozwiązania storage (macierze enterprise zbudowane w oparciu o hardware’owe kontrolery HA).Niska ze względu na proste rozwiązania storage (najczęściej RAID software’owe).
SLAStandardowy poziom SLA dla usługi chmury obliczeniowej to 99,9% w skali miesiąca – to mniej niż 45 min przerwy w ciągu roku.Standardowy czas wymiany uszkodzonego serwera to 24h, co realnie daje SLA na poziomie <70% w skali miesiąca!

Podawane w umowach i regulaminach SLA na poziomie >99,9% dotyczy dostępu do sieci Internet lub zasilania gwarantowanego a nie dla serwera dedykowanego.

Ciągłość działaniaNajwyższa

Dzięki zastosowaniu rozwiązań redundantnych awaria jakiegokolwiek komponentu infrastruktury nie jest zauważalna dla użytkownika systemu.

Znikoma

Awaria serwera powoduje przestój całego środowiska i brak dostępu do danych lub aplikacji przez kilka godzin.

ElastycznośćPraktycznie nieograniczonaOgraniczona możliwościami technicznymi serwera.
Koszty utrzymania i rozbudowyW pełni mierzalne i przewidywalne.
Przejrzyste zasady w modelu pay-per-use.
Oszacowanie kosztów rozbudowy trudniejsze wraz z upływającym czasem. Zmieniająca się polityka gwarancyjna producentów (rosnąca cena suportu w kolejnych latach.

Najczęstszy błąd to „przewymiarowywanie” środowiska pod przyszłe potrzeby

Jedną z najlepszych cech chmury obliczeniowej jest jej MIERZALNOŚĆ. Można to zrozumieć jako dokładne odzwierciedlenie zasobów (serwerów i przestrzeni) na dany moment. Dzięki temu, nie kupujemy na ZAPAS. Natomiast kupowanie na zapas jest charakterystyczne dla serwera dedykowanego, bo kupuje się go pod obecne i przyszłe potrzeby. Kupuje się z reguły WIĘCEJ, często DUŻO WIĘCEJ, bo jego przyszłe wyskalowanie jest trudne. Praktyka pokazuje, że połowy jego możliwości się nie wykorzystuje. W chmurze ten problem nie występuje i nie ma potrzeby jej przewymiarowywać na starcie, ponieważ jest na tyle elastyczna, że wielkość zasobów zawsze można zmienić.

Cena nie czyni cudów

Na pewno nie warto porównywać tych dwóch technologii tylko na podstawie ceny. Wirtualne data center w chmurze zawsze będzie kosztować więcej niż pojedynczy serwer dedykowany. Jednak to teoretycznie więcej, to koszt bezpieczeństwa i wygodnego użytkowania, który użytkownicy wolą ponieść, w kontekście zachowania ciągłości biznesu.

Skontaktuj się z nami, jeśli zainteresował Cię temat opisywany w artykule.