Cyberbezpieczeństwo polskich firm 2018. Pobierz raport.

Cyberbezpieczeństwo polskich firm 2018. Pobierz raport.

Według szacunkowych danych w 2017 roku około 80% polskich przedsiębiorstw odnotowało przynajmniej jeden cyberincydent. Ponad 44% prób cyberataków pozostaje zupełnie niezbadanych. Ich skutkiem jest utrata klientów przez ponad 22% firm oraz strata przychodów (w przypadku 29% firm).

 

Ransomware i wirusy szyfrujące

Szkodliwe oprogramowanie typu ransomware zebrało żniwo w 2017 roku. W wielu firmach i instytucjach został zablokowany dostęp do plików i danych. Żądano zapłaty za odblokowanie dostępu. Aktywne były również wirusy szyfrujące, które najczęściej dostarczane były w formie załączników do wiadomości email. Ich otwarcie rozpoczynało szyfrowanie komputera odbiorcy oraz innych komputerów podłączonych do tej samej sieci.

Niejasna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w polskich firmach

Większość polskich firm doskonale zdaje sobie sprawę, że atak jest bardzo realny, ale mają nadzieję, że jeszcze teraz ich takie zagrożenie nie spotka. Na świecie firmy bardzo szybko zwiększają wydatki na zabezpieczenia. W Polsce niestety dominuje nastrój oczekiwania. Jedynie 33,6% ankietowanych oceniło poziom zabezpieczeń w swoich firmach jako prawidłowe. 38% firm miało przeciwne zdanie. Pozostała część firm nie miała zdania na temat własnej sytuacji związanej z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

Backup skutecznie ogranicza skutki ataków

Poprawa bezpieczeństwa firmowych zasobów informatycznych nie jest ściśle związana z kosztownymi inwestycjami. Racjonalnym rozwiązaniem jest wdrożenie narzędzi automatycznego backupu, segmentacji sieci czy hartowanie systemów. Backup nie jest w stanie zabezpieczyć firmy przed wszystkimi atakami, ale na pewno może bardzo skutecznie ograniczyć negatywne skutki takiego wydarzenia i w krótkim czasie przywrócić zasoby informatyczne sprzed włamania lub zaszyfrowania danych.

Najbardziej dotkliwe obszary utraty danych w firmie

Ankietowane firmy wskazały 4 obszary, w przypadku których utrata danych byłaby najbardziej dotkliwa i są to:

  1. Unikalne know-how i własność intelektualna.
  2. Dokumentacja firmowa.
  3. Korespondencja firmowa.
  4. Baza klientów i kontaktów.

Bezpłatny raport Cyberbezpieczeństwo polskich firm 2018

Został on opracowany na podstawie badania przeprowadzonego od kwietnia do września 2017, na próbie 430 polskich firm (małych, średnich i dużych). Wypełnij formularz – udostępnimy raport w wersji elektronicznej.