Bezpieczeństwo danych

Czym jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017 i dlaczego zdecydowaliśmy się go wdrożyć w Sinersio? O tym czym jest bezpieczeństwo danych, przeczytasz poniżej.

Po pierwsze bezpieczeństwo danych!


Specyfika naszej działalności wymaga od nas zabezpieczeń na najwyższym możliwie dostępnym poziomie. Nie tylko zabezpieczeń technologicznych, ale także systemowych, opartych na określonych sposobach działania. Aby sprawdzić, czy oferując nasze usługi, zapewniamy naszym klientom maksymalne bezpieczeństwo, zatrudniliśmy niezależną firmę, która przeprowadzała audyt naszych procesów. Niezależni audytorzy sprawdzali nasze procesy. Analizowano je pod kątem zgodności z normą ISO.IEC 27001. Podczas audytu potwierdzono że wdrożony w Sinersio Polska sp. z o.o. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 27001.


Czym w takim razie jest norma PN-EN ISO/IEC 27001:2017?


PN-EN ISO/IEC 27001:2017 to międzynarodowa norma, opracowana, aby móc zarządzać bezpieczeństwem informacji. W swoich założeniach określa, w jaki sposób zarządzać wrażliwymi danymi, aby zapewnić ich maksymalną ochronę. Mówimy tu o danych poufnych i finansowych. Stosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO, pozwala zminimalizować ryzyka. W tym ryzyko, że osoba niepożądana, stosując nielegalne praktyki, uzyska dostęp do przechowywanych przez nas danych. Norma ta, w swoich założeniach obejmuje procesy, infrastrukturę a także systemy informatyczne. Ochronę danych postrzega kompleksowo i na różnych etapach, a więc na etapie tworzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Bierze również pod uwagę czynnik ludzki, określając wymagania oraz reguły zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.


Dlaczego zdecydowaliśmy się wdrożyć SZBI w Sinersio?


Zawsze podkreślamy, że na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo.
Poprzez audyt oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) chcieliśmy potwierdzić, że jesteśmy bezpiecznym Data Center. Wszystko w zgodzie z normą ISO/IEC 27001. Działamy zgodnie z najwyższymi światowymi standardami. Poddając się niezależnej ocenie, chcieliśmy dać naszym klientom oraz partnerom dowód na to, że warto nam zaufać. Stosujemy najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony danych, a bezpieczeństwo przechowywania informacji jest dla nas sprawą kluczową. Dzięki zastosowaniu SZBI możemy systemowo zarządzać bezpieczeństwem informacji na różnych jej etapach. Minimalizujemy ryzyko wystąpienia incydentów, a tym samym lepiej chronimy dane naszych klientów.