Chmura obliczeniowa i administrator

Jakie korzyści daje chmura obliczeniowa firmom z branży IT – czyli spełniony sen administratora

Czytając artykuły dotyczące chmury obliczeniowej, znajduję przede wszystkim treści skierowane do użytkownika końcowego. Pisząc końcowy użytkownik mam na myśli firmy, które przechowują, lub mają zamiar przechowywać swoje dane w chmurze obliczeniowej. Nie znajduję natomiast informacji o tym, jakie korzyści z chmury obliczeniowej ma osoba administrująca usługą oraz jakich korzyści może doświadczyć firma, której klienci wykorzystują chmurę obliczeniową w codziennej pracy. Warto zapoznać się z tym tematem aby dostrzec, jak chmura obliczeniowa może ułatwić pracę firmom administrującym usługami IT. Być może firmy, które nie są przekonane do oferowania chmury swoim klientom, zrozumieją jak wiele można zyskać,

przenosząc zasoby klientów z serwerów stacjonarnych do chmury obliczeniowej.

Czas administratora

Pytając swoich kolegów administratorów, co zyskali przechodząc do chmury, najczęściej pojawiał się argument dotyczący czasu. Czas to w tym przypadku słowo wytrych, zawierające w sobie odnośniki do wielu różnych działań i sytuacji. Jak podkreślaną administratorzy, przeniesienie danych do chmury obliczeniowej pozwoliło im wyeliminować czasochłonne prace, które musieli wykonywać, gdy ich klienci korzystali z serwerów stacjonarnych.

Elastyczność to podstawa

Po pierwsze, wyeliminowano konieczność zajmowania się sprzętem (hardware) i potrzebę utrzymywania fizycznej infrastruktury. Co za tym idzie, konieczność usuwania awarii, rozbudowy sprzętu a także zapewnienia ciągłości pracy nie była już problemem.

Po drugie, firmy administrujące danymi uzyskały łatwy dostęp do infrastruktury. Dostęp nie jest powiązany z lokalizacją geograficzną, dlatego wyjazdy do klienta nie są konieczne.

Po trzecie, firmy administrujące usługą uzyskały szybki dostęp do zasobów. Pozwoliło to na ich skalowalność a więc możliwość rozbudowy w dowolnym momencie, bez wyjazdów do klienta.

Przeniesienie danych do chmury obliczeniowej pozwoliło wyeliminować konieczność zajmowania się zasilaniem. Wyeliminowano zagadnienie chłodzenia i utrzymania innych parametrów środowiskowych. Ponadto przeniesienie klientów do chmury pozwoliło na stosowanie szablonów i wersjonowania. Na tym nie kończy się lista korzyści.

Firmy, które przeniosły dane klientów do Data Center uzyskały również dostęp do sieci Internet zapewniony przez wielu operatorów, łatwość tworzenia wielu środowisk produkcyjny czy testowych, prostszą politykę backupu poprzez możliwość automatyzacji oraz szybkie przywracanie kopii a także możliwość integracji środowisk fizycznych z chmurowymi. Na zmniejszenie czasochłonności prac ma wpływ również to, że firmy mogły zarządzać siecią i serwerami w jednym środowisku, co dało łatwiejszy i szybszy dostęp do danych w przypadku organizacji rozproszonych geograficznie.

Chmura to oszczędność czasu i pieniędzy, zarówno dla klientów jak i administratorów. Mamy nadzieję, że przytoczone przykłady pozwolą dostrzec firmom i administratorom realne korzyści płynące z chmury obliczeniowej.

Zyskaj czas i pieniądze poprzez scedowanie czasochłonnych i kosztownych prac na Data Center.