Cyberbezpieczeństwo polskich firm 2018. Pobierz raport.

Według szacunkowych danych w 2017 roku około 80% polskich przedsiębiorstw odnotowało przynajmniej jeden cyberincydent. Natomiast ponad 44% prób cyberataków pozostaje zupełnie niezbadanych. W rezultacie ponad 22% firm utraciło klientów a 29% odnotowało stratę przychodów. Przeczytaj raport o cyberbezpieczeństwie. Zweryfikuj czy Twoja firma jest bezpieczna.

Ransomware i wirusy szyfrujące

Szkodliwe oprogramowanie typu ransomware zebrało żniwo w 2017 roku. W wielu firmach i instytucjach został zablokowany dostęp do plików i danych. Hackerzy żądali zapłaty za odblokowanie dostępu. W dodatku aktywne były również wirusy szyfrujące, które najczęściej dostarczane były w formie załączników do wiadomości email. Ich otwarcie rozpoczynało szyfrowanie komputera odbiorcy oraz innych komputerów podłączonych do tej samej sieci.

Niejasna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w polskich firmach

Większość polskich firm doskonale zdaje sobie sprawę, że atak jest bardzo realny, ale mają nadzieję, że jeszcze teraz ich takie zagrożenie nie spotka. Na świecie firmy bardzo szybko zwiększają wydatki na zabezpieczenia. Niestety w Polsce dominuje nastrój oczekiwania. Jedynie 33,6% ankietowanych oceniło poziom zabezpieczeń w swoich firmach jako prawidłowy. 38% firm miało przeciwne zdanie. Poza tym część firm nie miała zdania na temat własnej sytuacji związanej z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń. Mimo że brak wiedzy o własnych zabezpieczeniach lub ich braku jest niebezpieczny, równie groźne jest posiadanie wiedzy, że nie mamy zabezpieczeń i brak działania. W tym wypadku ignorancja lub odsuwanie decyzji na później może nas sporo kosztować.

Backup skutecznie ogranicza skutki ataków

Poprawa bezpieczeństwa firmowych zasobów informatycznych nie jest ściśle związana z kosztownymi inwestycjami. Racjonalnym rozwiązaniem jest wdrożenie narzędzi automatycznego backupu, segmentacji sieci czy hartowanie systemów. Mimo że backup nie jest w stanie zabezpieczyć firmy przed wszystkimi atakami, to na pewno może bardzo skutecznie ograniczyć negatywne skutki takiego wydarzenia. Innymi słowy zabezpieczona kopia w krótkim czasie przywróci zasoby informatyczne sprzed włamania lub zaszyfrowania danych.

Raport o cyberbezpieczeństwie. Najbardziej dotkliwe obszary utraty danych w firmie

Ankietowane firmy wskazały 4 obszary, w przypadku których utrata danych byłaby najbardziej dotkliwa i są to:

  1. Unikalne know-how i własność intelektualna.
  2. Dokumentacja firmowa.
  3. Korespondencja firmowa.
  4. Baza klientów i kontaktów.

Bezpłatny raport  o cyberbezpieczeństwie polskich firm 2018

Raport o cyberbezpieczeństwie został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego od kwietnia do września 2017, na próbie 430 polskich firm (małych, średnich i dużych). Wypełnij formularz lub napisz do nas na adres mailowy – udostępnimy raport w wersji elektronicznej.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.