Zastrzeż PESEL dla własnego bezpieczeństwa

Po co zastrzegać PESEL?

W listopadzie 2023 roku została uruchomiona rządowa usługa Zastrzeż PESEL. Celem jej wdrożenia było stworzenie narzędzia służącego do ochrony przed wyciekami i kradzieżami danych. Skutki takich naruszeń mogą być bardzo dotkliwe, gdyż informacje identyfikujące daną osobę mogą posłużyć do licznych nieuczciwych działań, takich jak np. wyłudzenie kredytu. Usługa Zastrzeż PESEL ma zatem pomagać w ochronie naszych danych osobowych. 

Jak zastrzec PESEL i kto może to zrobić?

Numer PESEL może zastrzec każda pełnoletnia osoba, której taki numer nadano. Dzięki temu PESEL nie będzie mógł zostać wykorzystany przez banki i inne instytucje. Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy, za pośrednictwem serwisu gov.pl, a także w aplikacji mObywatel. 

Korzyści płynące z zastrzeżenia PESEL-u

Zastrzegając PESEL blokujesz możliwość:

  • zawarcie umowy pożyczki, kredytu na Twoje dane, 
  • otwarcie rachunku bankowego,
  • wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • notarialnego nabycia lub zbycie nieruchomości,
  • pozyskania duplikatu karty SIM.

Jeśli powyższe czynności chciałbyś wykonać, wystarczy czasowo zmienić status numeru PESEL, a później ponownie go zastrzec.

Co się zmieniło 1 czerwca 2024?

Od 1 czerwca 2024 r. wszystkie instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania rejestru PESEL. Jeśli np. udzielą pożyczki mimo zastrzeżonego numeru PESEL, nie będą mogły dochodzić z tego tytułu należności. 

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Zastrzeżenie numeru PESEL pomaga zabezpieczyć Twoje finanse, gdyż uniemożliwia nieautoryzowanym osobom zaciąganie zobowiązań finansowych na Twoje nazwisko. To istotne w kontekście rosnącej liczby oszustw finansowych. Podkreślamy, że w każdej chwili można cofnąć lub przywrócić zastrzeżenie.

W Sinersio Data Center kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych naszych Klientów. Każdemu polecamy, aby zadbał o bezpieczeństwo danych, zarówno prywatnych jak i służbowych. Pamiętaj, że zastrzegając PESEL poprawiasz bezpieczeństwo swoich danych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami od bezpieczeństwa w sieci!