Backup – możliwość czy konieczność?

To, że należy wykonywać kopie bezpieczeństwa, uświadamiamy sobie najczęściej dopiero w momencie awarii, gdy utracimy dane. O tym jak cenna jest nasza kopia, dowiadujemy się wówczas, gdy jesteśmy w stanie odtworzyć ją po awarii. Backup nie zabezpieczy firmy przed wszystkimi atakami, ale na pewno może skutecznie ograniczyć negatywne skutki takich zdarzeń i w krótkim czasie przywrócić utracone dane. Dlatego backup to konieczność!

Zasada 3-2-1
Wiedząc już, że aby zabezpieczyć się przed utratą naszych cennych danych, musimy robić kopie zapasowe. Zatem kolejnym pytaniem jakie sobie zadamy będzie to, gdzie będziemy trzymać nasze kopie zapasowe? Tak, to nie pomyłka. Aby backup by skuteczny, musimy robić kilka kopii. Najlepiej stosując zasadę 3-2-1. Na czym polega ta zasada? A no na tym, aby przechowywać przynajmniej trzy (3) kopie swoich danych, na dwóch (2) różnych urządzeniach w tym jednej (1) kopię zapasową poza siedzibą naszej firmy. To ważne, ponieważ w razie pożaru czy innych kataklizmów, kopia przechowywana poza siedzibą firmy, pozwoli szybko i skutecznie odtworzyć utracone dane i wrócić do prowadzenia firmy.

Backup w chmurze, a co to takiego?
Zastanawiacie się, w jakiej dodatkowej lokalizacji umieścić kopię swoich danych? Doskonałym rozwiązaniem będzie skorzystanie z backupu w chmurze. Dlaczego jest to rekomendowane rozwiązanie? Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że chmura to nie jest abstrakcyjne rozwiązanie, tylko konkretna technologia, zlokalizowana w konkretnym miejscu. Wybierając Polskie Data Center, macie gwarancję, że Wasza kopia zapasowa, będzie umieszczona w konkretnym ośrodku na terenie Polski, a więc dane nie znajdą się poza wyznaczoną lokalizacją.

Dodatkowo, w profesjonalnym Data Center zmniejszy się ryzyko niepożądanych zdarzeń, ponieważ bezpieczeństwo będzie gwarantowane na wielu poziomach:
> fizyczne – zapewnione przez kontrolę dostępu, monitoring i rozwiązania techniczne (redundancja wszystkich instalacji krytycznych),
> przeciwpożarowe – zapewnione dzięki nowoczesnym instalacjom i urządzeniom gaśniczym, których ewentualne użycie nie zrobi żadnej szkody infrastrukturze serwerowej,
> danych, zapewnione dzięki systemom wykrywania naruszeń i zapobiegania atakom,
> przed zagrożeniami zewnętrznymi, zapewnione dzięki odpowiedniej lokalizacji terenu (nie występują zagrożenia powodziowe; z daleka od głównych tras komunikacyjnych).

Co ważne, w profesjonalnym obiekcie, macie gwarancję wykonania poprawnej kopii, ponieważ system do backupu poinformuje o przebiegu procesu. Dzięki raportom o stanie kopii, otrzymasz wszystkie informacje o poprawności wykonanych kopii i ewentualnych błędach, które zaistniały w trakcie procesu, co pozwoli natychmiast zareagować.

Niektórzy nie myślą o awariach, błędach i zdarzeniach losowych w kontekście utraty danych, a to jest wielki błąd. Nie myślą również o kosztach, jakie trzeba ponieść aby odzyskać utracone dane. Najczęściej zakładamy, że takie wypadki nie zdarzą się w naszej firmie, bo dołożyliśmy starań, aby się zabezpieczyć. Takie założenia nie mają dzisiaj sensu. Im większy poziom przenikania technologii do biznesu, tym większe ryzyko utraty danych. Dlatego koniecznie róbmy kopie w certyfikowanych DC!