Chmura obliczeniowa jako kluczowa technologia w koncepcji Przemysłu 4.0

Chmura obliczeniowa to model umożliwiający łatwy dostęp do wspólnej mocy obliczeniowej. Na przykład dostęp do wspólnej sieci, serwerów, pamięci masowej, aplikacji i usług, które są szybko dostarczane i udostępniane przy minimalnym nakładzie pracy w zakresie zarządzania lub interakcji z dostawcami tych usług. Użytkownicy nie muszą inwestować we własną infrastrukturę. Przechowywanie i przetwarzanie odbywa się w chmurze, a nie na serwerach fizycznych. Usługi w chmurze dają możliwość szybkiego skalowania w zależności od aktualnych potrzeb.

Jak ważna jest chmura obliczeniowa w Przemyśle 4.0?


Analizując przemysł produkcyjny, można zauważyć, że podstawowa infrastruktura IT, posiada rozproszone środowiska złożone z wcześniej wdrożonych systemów. Ma to miejsce w szczególności w firmach średniej wielkości. W związku z tym dla procesów produkcyjnych, które pierwotnie były obsługiwane lokalnie w zakładzie produkcyjnym, powstaje coraz więcej produktów chmurowych. Stąd wysuwa się wniosek, że bez chmury obliczeniowej Przemysł 4.0 nie istnieje.
Ostatecznym rezultatem wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0 powinien być zintegrowany proces produkcji. Proces reagujący elastycznie na dynamiczne zmiany w otoczeniu, dzięki rozwiązaniom sieciowym zapewniającym wymianę informacji.
Inteligentna fabryka to nie odległa przyszłość. To teraźniejszość sektora przemysłowego. Cyfrowa transformacja mocno przyspiesza i aktualnie staje się jednym z głównych czynników stanowiących o przewadze nad konkurencją.

Przemysł 4.0: Zasilaj system produkcyjny nową mocą


Skontaktuj się z nami, aby poznać możliwości jakie oferujemy firmom produkcyjnym. Zapewniamy stabilną, elastyczną i bezpieczną infrastrukturę oraz platformy IT do realizacji Twoich strategicznych celów.