Jakość potwierdzona certyfikatami

Audyt normy SO 9001 oraz ISO 27001

Końcówka roku była w naszej firmie bardzo intensywna. W grudniu 2023 zakończył się u nas audyt ponownej certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania. System obejmuje normy ISO 9001 (System Zarządzania Jakością) oraz ISO 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) w zaktualizowanej już wersji (27001:2023).

Audyt przeprowadzony przez zewnętrzną firmę. Skupiał się na ocenie skuteczności i zgodności naszych procesów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji z wymaganiami najwyższych standardów międzynarodowych.

Wysoka jakość świadczonych usług

Przebieg audytu potwierdził nasze zobowiązanie do utrzymania najwyższej jakości świadczonych usług oraz skutecznych praktyk bezpieczeństwa informacji. Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności, co potwierdza, że nasze usługi realizowane są na wysokim poziomie.

Zakończenie tego audytu to dla nas nie tylko uznanie naszych wysiłków w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa informacji, ale również motywacja do dalszego doskonalenia naszych procesów. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszego zespołu i zobowiązujemy się do dalszej pracy nad podnoszeniem standardów w naszej firmie.

Więcej na temat certyfikatów Sinersio przeczytasz na naszej stronie internetowej  i na naszym blogu.