optymalizacja baz danych

Optymalizacja baz danych za pomocą xDATA by VECTO

Warszawska spółka wdrożeniowa VECTO i Sinersio Polska  Sp. z o.o. porozumiały się w zakresie wymiany usług, wzbogacając tym samym atrakcyjność dotychczasowej oferty. W ramach współpracy, firma Sinersio Polska będzie oferować nową usługę optymalizacji baz danych, o nazwie xData by VECTO. Natomiast spółka VECTO włączy do swojej oferty możliwość wynajmu i zarządzania infrastrukturą informatyczną w oparciu o nowoczesne rozwiązania cloud computingu dostępne w Sinersio Data Center.

Jakub Wychowański, sales manager w VECTO: Usługa powstała na bazie obserwacji rynku i potrzeb polskich firm. Dziś, jak nigdy dotąd, rozumiemy, że czas to pieniądz. Spowolnienie działania aplikacji o 1 sekundę powoduje spadek konwersji aż o 7%. To realne koszty, które musi ponieść firma wskutek nieefektywnych baz danych. Stworzyliśmy usługę, dzięki której jesteśmy w stanie osiągnąć nawet kilkudziesięcioprocentowe wzrosty wydajności całej infrastruktury. Nasze wdrożenia bezpośrednio przekładają się na ograniczenie kosztów, skrócenie procesów przetwarzania danych i ostatecznie, stworzenia warunków do uwolnienia pełnego potencjału biznesowego naszych Klientów.”

Sinersio Data Center to nowoczesne centrum technologiczne, świadczące usługi typu IaaS, PaaS i SaaS. Oferta firmy obejmuje usługi związane z tzw. chmurą obliczeniową i szeroko pojętą wirtualizacją. W ocenie analityków rynkowych, outsourcowanie obsługi IT serwerów i wsparcia informatycznego może stać się dominującym trendem wśród polskich firm w najbliższych latach.

Jola Uździcka, dyrektor sprzedaży i marketingu w Sinersio Polska Sp. z o.o.: Współpraca z tak doświadczoną firmą jak VECTO w zakresie optymalizacji baz danych, jest odpowiedzią na zainteresowanie naszych klientów. Nowa usługa polega na penetrowaniu funkcjonujących baz danych, definiowaniu najsłabszych ich obszarów oraz wdrażaniu rozwiązań, dzięki którym będzie można znacząco ograniczyć koszty nieefektywnych baz danych. Dla klientów VECTO będziemy odpowiednim partnerem z zakresu nowoczesnych technologii cloud computingu, szczególnie w modelu IaaS oraz PaaS.