Backup danych nie tylko od święta

„Bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia – czyli archiwizujmy i zachowajmy wspomnienia”

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jest to czas, kiedy spotykamy się z rodziną, a te spotkania skłaniają nas do refleksji i wspomnień. Przywołujemy wtedy minione wydarzenia, wspominamy krewnych i przyjaciół. Często tym rozmowom towarzyszy wspólne przeglądanie zdjęć czy filmów. Dzięki technologii, możemy wracać do wspomnień nie tylko w naszych myślach, ale także fizycznie, poprzez odtwarzanie zdjęć czy filmów na różnych nośnikach. Pamiętajmy, że backup jest ważny na wypadek awarii.

Backup dla siebie i przyszłych pokoleń

Dlatego tak ważne jest, aby zdjęcia i filmy przechowywać w bezpieczny sposób. Chodzi tu nie tylko o wersje cyfrowe, również analogowe, które niszczeją, jeżeli nie są przechowywane w odpowiednich warunkach. Nie da się cofnąć czasu i wrócić do minionych wydarzeń, to samo dotyczy zdjęć. Chwila uchwycona na fotografii, krótki filmik z wakacji… Te wspomnienia są cenniejsze niż najdroższe pamiątki. Z tego powodu musimy pielęgnować miłe wspomnienia i dbać o prawidłowe przechowywanie zdjęć czy filmów.

Backup – najnowsze standardy archiwizacji

To, co kilka lat temu zostało przez nas zapisane na płycie CD lub dyskietce, może leżeć gdzieś w szafie bez możliwości odtworzenia. Płyty CD i dyskietki degradują się z upływem czasu. Nie dbając o stare fotografie, czy też nie archiwizując zdjęć, narażamy się na bezpowrotną stratę. W przypadku utraty zdjęć czy filmów z wakacji nie ma takich możliwości by zrobić je jeszcze raz. Możemy oczywiście ponownie pojechać w to samo miejsce, ale ono nigdy nie będzie takie samo, jak w czasie gdy byliśmy tam po raz pierwszy. Sceneria zawsze będzie nieco inna, zachód słońca już też nie taki sam co kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Dzieci już nie w spacerówce, a ze swoimi dziećmi.

Dane poza kontrolą

Wraz z postępem gromadzimy coraz więcej danych, ale zapominamy o ich zabezpieczeniu. Do dzisiaj odnajdujemy gliniane tabliczki, które były zbiorami danych sprzed kilkuset czy nawet kilu tysięcy lat i które przetrwały ten czas do dzisiaj. Czy dane cyfrowe mogą być równie trwałe? Czy po kilku lub kilkunastu latach, uda się odtworzyć stare filmy i zdjęcia?

Odtwarzanie danych po awarii


Ochrona danych, powinna dotyczyć nie tylko zdjęć czy filmów. Chrońmy przed utratą również prywatne dane oraz dane firmowe. W jaki sposób? Przede wszystkim, poprzez kopie zapasowe, które pozwolą na szybkie odtworzenie danych w przypadku ich utraty. O tym jak cenna jest nasza kopia, dowiadujemy się wówczas, gdy jesteśmy w stanie odtworzyć ją po awarii. Backup nie zabezpieczy firmy przed wszystkimi atakami, ale na pewno może skutecznie ograniczyć negatywne skutki takich zdarzeń i w krótkim czasie przywrócić utracone dane. Dlatego backup to nie tylko możliwość, ale konieczność.

Narzędzie do backupu


Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą TotalBackupu i zabezpieczenie wspomnień, również tych ze zbliżających się Świąt, na zawsze.