Dlaczego w naszym data center zastosowaliśmy korytarz techniczny?

W każdej serwerowni oprócz serwerów, niezbędne są również instalacje techniczne takie jak: szafy klimatyzacji precyzyjnej, instalacja chłodzenia wodą lodową, systemy wczesnej detekcji dymu, butle z gazem do gaszenia źródeł ognia, itp. Zazwyczaj w większości obiektów typu data center, instalacje te umieszcza się w komorze IT. W Sinersio Data Center przyjęliśmy inną zasadę. Wszystkie instalacje techniczne znajdują się poza komorą IT, to korytarz techniczny. Natomiast w komorze IT została umieszczona tylko infrastruktura serwerowo-macierzowa. Nie jest to powszechne rozwiązanie. Dlaczego więc zdecydowaliśmy się je zastosować?

Korytarz techniczny: wygoda czy bezpieczeństwo?

Wydawać by się mogło, że rozsądniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie instalacji technicznych wewnątrz komory IT, najbliżej serwerów i pozostałego sprzętu. Jeśli byśmy zastosowali takie podejście, to należy sobie uświadomić, że musielibyśmy wpuszczać do komory IT – serwisantów, którzy mają za zadanie przejrzeć instalacje pod względem ich sprawności. Tym samym musieliby oni wejść tam, gdzie znajdują się serwery. Czy to jest bezpieczne? Przegląd instalacji może trwać od kilkudziesięciu minut do nawet kilku godzin. Jakie jest potencjalne zagrożenie? Osoby nieuprawnione (serwisanci nie są na liście pracowników data center) pozostawałyby w otoczeniu sprzętu i urządzeń IT, na których są przechowywane i przetwarzane dane klientów. Poza tym, podczas prac konserwacyjnych zawsze mogą wydarzyć się jakieś nieprzewidziane rzeczy, np. oberwanie elementów konstrukcyjnych klimatyzatora podczas nieprawidłowego serwisowania. W konsekwencji sprzęt IT znajdujący się w pobliżu byłby narażony na uszkodzenie.

W Sinersio już podczas projektowania obiektu zdecydowaliśmy się mocno ograniczyć dostęp do komory IT. Przyjęliśmy zasadę, że mogą do niej wchodzić tylko uprawnieni pracownicy data center i tylko na czas wykonywania określonych prac. Chcieliśmy zredukować do niezbędnego minimum konieczność wchodzenia do komory IT, aby zachować jak największe bezpieczeństwo. Umieszczenie instalacji technicznych wspomagających pracę serwerowni – uniemożliwiłoby nam realizację tego założenia. Dlatego dobrym rozwiązaniem okazał się projekt korytarza technicznego, przylegającego do komory IT. W tym korytarzu umieściliśmy instalacje techniczne.

data center korytarz

rys.1

Tym samym serwisowanie lub modernizacja tych instalacji odbywa się bez wchodzenia do pomieszczenia, gdzie przetwarzane są dane. Trzeba sobie uświadomić, że każde wejście osoby z zewnątrz do serwerowni to realne, a nie potencjalne naruszenie zasad bezpieczeństwa. Minimalizowanie zagrożeń sprzyja bezpieczeństwu.

Dzięki korytarzowi technicznemu możemy również pokazać nasze data center klientom i partnerom, zachowując wszystkie procedury bezpieczeństwa. Uczestnik takiej prezentacji może doświadczyć i zrozumieć jak działa serwerownia, bez konieczności wchodzenia do komory IT i naruszania przestrzeni, w której zlokalizowana jest infrastruktura serwerowo-macierzowa.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.