Jak kupować usługę mocy obliczeniowej w data center?

Zakup usługi typu moc obliczeniowa (popularnie nazywanej chmurą obliczeniową) w data center wymaga innego podejścia niż zakup serwera fizycznego czy dedykowanego. Przyszli użytkownicy tej usługi w zapytaniu ofertowym najczęściej podają parametry serwera fizycznego. Są to m.in. nazwa procesora, wielkość pamięci RAM, wielkość dysków, rodzaj i model macierzy, support NBD, itp. Zamawiający chcą, aby podane parametry zostały dokładnie przeliczone na usługę „chmurową”. Dlaczego tak jest? Ponieważ trudno, na pierwszy rzut oka, zobaczyć widoczne różnice między usługami. W obydwu przypadkach kupuje się: ilość core procesora, wielkość pamięci RAM oraz przestrzeń dyskową liczoną w GB lub TB. Co jest zatem podstawą do tego, aby inaczej policzyć moc obliczeniową?

Aby wycenić usługę mocy obliczeniowej potrzebne są wspomniane parametry, ale nie odnoszące się do maszyny fizycznej, tylko do wdrażanego rozwiązania. Takim rozwiązaniem może być np. system ERP, który planujemy hostować w chmurze oferowanej przez data center.

Dlaczego parametrów serwera fizycznego nie powinno się przeliczać przez usługę chmurową?

Przede wszystkim dlatego, że wynik nie będzie miał sensu. Serwer fizyczny kupuje się na kilka lat do przodu, obecnie przyjęło się, że standardowo na trzy. Tym samym kupuje się zapas przestrzeni na gromadzenie danych w tym okresie czasu. Wielkość parametrów serwera fizycznego (core, RAM, pojemność dysków) planuje się na ten okres czasu. Muszą one wystarczyć na spokojne zapełnianie serwera aplikacjami i danymi przez kilka lat. Usługa mocy obliczeniowej jest skalowalna i elastyczna na tyle, że nie trzeba z góry kupować „mocy” na 3 lata. Zdecydowanie wystarczy na krótsze okresy, ponieważ stopniowo będzie się dokupowało w miarę potrzeb.

Usługa mocy obliczeniowej jest rozwiązaniem alternatywnym lub uzupełniającym dla serwera fizycznego. Zarządy firm oczekują od administratorów, że dokonają oni porównania, która usługa jest lepsza, w sensie bardziej opłacalna dla firmy. W ten sposób skłaniają często do zero-jedynkowego wyboru: rozwiązanie chmurowe albo serwer fizyczny.

Niejednokrotnie administratorzy forsują zakup serwera fizycznego, nawet jeśli miałby kosztować więcej i opóźnić wdrożenie rozwiązania informatycznego lub realizację innego projektu. Jest to spowodowane obawą utraty kontroli nad infrastrukturą. Jest typowa i zrozumiała obawa, w przypadku, gdy nigdy wcześniej nie współpracowali z data center.

Zakup mocy obliczeniowej to wynik strategicznego myślenia

Dla każdego rozwiązania należy przemyśleć oddzielnie czy lepiej jest hostować je na swoim serwerze fizycznym czy w usłudze chmurowej data center. Decyzja powinna być niezależna. Czy to będzie system ERP, czy oprogramowanie do tworzenia rysunków technicznych, czy programy do grafiki. Należy rozważyć jak strategiczne jest to dla firmy rozwiązanie i odpowiedzieć na szereg pytań. Czy gwarantujemy mu odpowiednie wsparcie? Czy gwarantujemy ochronę danym przed wirusami szyfrującymi w zamian za okup? Jak działamy w sytuacji, gdy coś trzeba wymienić na własnym serwerze fizycznym (jak długo serwer może być niedostępny)? Coraz więcej firm, podejmując decyzję o zakupie mocy obliczeniowej, w ten właśnie sposób myśli o swoich rozwiązaniach. Na tej podstawie dokonują wyboru, a nie na podstawie przyrównania do siebie cen dwóch różnych usług.

Zakup mocy obliczeniowej nie jest tożsamy z całkowitą likwidacją obecnie posiadanej w firmie infrastruktury fizycznej. Stanowi on wynik zmiany myślenia w zakresie zapewnienia ciągłości działania i bezpieczeństwa dla strategicznych systemów wdrożonych w firmie. Systemy te, w czasie rozwijającej się cyberprzestępczości, wymagają innej ochrony niż była zapewniona dotychczas.

Prawidłowy zakup usługi chmurowej

Prawidłowy zakup usługi chmurowej opiera się na wymaganiach, jakie musimy zapewnić dla rozwiązania, które ma być w ramach usługi hostowane. Wymagania typu ilość core procesora czy pamięć RAM, określa zwykle producent tego rozwiązania, aby zapewnić jego wydajne działanie. Kupując usługę chmurową np. dla systemu ERP, można także podać ilość użytkowników, którzy będą na tym systemie pracować. Najlepiej takich, którzy stale muszą mieć do niego dostęp. Kolejnym parametrem, który należy podać do prawidłowej wyceny usługi mocy obliczeniowej, to ilość danych. Mamy tu na myśli wielkość bazy danych oraz jej średnioroczny przyrost (jeśli jesteśmy w stanie to oszacować). Na podstawie tych informacji, potencjalny użytkownik otrzyma ofertę na niezbędną przestrzeń, a nie od razu na magazyn przestrzeni, jak to jest w przypadku serwera fizycznego.

Moc obliczeniowa – jak wyliczyć?

Potencjalni klienci czasem przyznają, że trudno im oszacować ilość danych potrzebną do wyceny, gdy system będzie dopiero wdrażany. To nie jest problem – można określić przestrzeń na start i zwiększać ją w miarę jak system będzie zapełniany danymi. Można także przestrzeń zmniejszyć, jeśli się okaże, że to było za dużo. W przypadku zakupu serwera fizycznego do firmy, nie ma takiej elastyczności, dlatego od razu trzeba kupić „magazyn” przestrzeni. Usługa mocy obliczeniowej dobrze się sprawdza przy wdrażaniu nowych projektów. Nie wiadomo wtedy tak naprawdę, ile tych danych będzie i jak będzie się zmieniać wydajność. W ramach usługi mocy obliczeniowej zawsze można przejść na wyższą wydajność storage. W przypadku serwera fizycznego przejście na wyższą wydajność wymaga wymiany dysków lub podłączenia zewnętrznej macierzy, a to wiąże się z wyłączeniem serwera na długi czas.

Usługa chmurowa to cała technologia serwerów, gdzie wszystko  jest dublowane, aby zapewnić ciągłość działania. W firmie sporadycznie zarząd decyduje się na zakup dwóch takich samych serwerów fizycznych, żeby spiąć je w klaster niezawodnościowo-wydajnościowy. Właśnie takie klastry gwarantują, że jak np. coś trzeba będzie zmienić w jednym serwerze fizycznym, to drugi przejmie jego rolę i nie będzie przerwy w dostępie do systemów biznesowych.

Serwer fizyczny – to jednorazowo poniesiony koszt inwestycyjny obejmujący: zakup serwera + oprogramowanie do niego + support. Najczęściej wybierane wsparcie to Next Business Day, ponieważ to najtańsza forma supportu dla serwerów. Formy supportu typu 24/7/365 są znacznie droższe. Usługę chmurową kupuje się w abonamencie miesięcznym i jest to koszt operacyjny. Jeśli mamy do czynienia z prawdziwą usługą chmurową, to w standardzie jest oferowany support 24/7/365.

Zarządzanie usługą chmurową

W ramach zakupionej usługi chmurowej, użytkownik otrzymuje również aplikację do samodzielnego zarządzania serwerami wirtualnymi. Dzięki temu, administrator może zdalnie pracować na serwerach wirtualnych. Nie musi dzwonić do data center np. wtedy, gdy chce zmienić reguły na firewall czy offering (czyli konfigurację serwera w zakresie ilości core i pamięci RAM). Szkolimy administratorów z samodzielnego zarządzania środowiskiem. Tym samym administrator ma pełną swobodę działania na takim poziomie, jakby miał środowisko fizyczne u siebie „za ścianą”. 

Wartość dodana usługi chmurowej

W ramach usługi mocy obliczeniowej, umożliwiamy użytkownikowi przeprowadzanie bezpłatnych testów, przydatnych w momencie, gdy pojawi się np. problem z wydajnością wdrożonego systemu ERP czy innej aplikacji, która jest hostowane w chmurze i trzeba będzie sprawdzić z czego to wynika. Najczęściej, w takich przypadkach, pierwsze co się sprawdza, to wydajność sprzętu. W przypadku serwera fizycznego, żeby taki test przeprowadzić, to trzeba dokupić core lub pamięci RAM. A jeśli się okaże, że to nie był problem sprzętu, to pieniędzy wydanych na zakup nikt już nie zwróci.

Natomiast w przypadku usługi chmurowej, użytkownik może zwiększyć obecnie posiadane parametry core, czy RAM w panelu do zdalnego zarządzania maszynami wirtualnymi, bez konieczności płacenia za to. Jeśli po testach okaże się, że pomimo zwiększenia parametrów infrastrukturalnych, nie widać zmiany w działaniu systemu, to znaczy, że problem nie był związany z infrastrukturą.

Skontaktuj się z nami, jeśli zainteresował Cię artykuł.