Zabezpieczenia p.poż

Lepiej zapobiegać niż gasić – Zabezpieczenia p.poż w Data Center Sinersio

Użytkownicy chmury stawiają na bezpieczeństwo i pytają, czy dane, które powierzają Sinersio są bezpieczne. Pytają także co się stanie z danymi, gdy wybuchnie pożar. Czy w naszym DC są wystarczające zabezpieczenia p.poż?

Bezpieczeństwo jest najważniejsze!


Od początku powstania firmy, kierujemy się zasadą, że bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania jest najwyższą wartością. Stosujemy sprawdzoną zasadę „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Analogicznie postępują inne branże czy sektory gospodarki, w których te wartości są najważniejsze. Podczas projektowania i budowania naszego DC koncentrowaliśmy się na tym, by podczas jego eksploatacji do pożaru w ogóle nie doszło.

Miejsce, w którym zainstalowaliśmy serwery to specjalne pomieszczenie „IT Room”. Pomieszczenie to spełnia wymagania m.in. normy PN-EN 1047-2:2002 w zakresie odporności ogniowej pomieszczeń i pojemników do przechowywania nośników informacji. W tym miejscu warto podkreślić, że nie może być to „zwykły betonowy bunkier”. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale wśród wymagań dla takich pomieszczeń, poza odpornością na ogień, konieczna jest m.in. odporność na wodę gaśniczą czy tzw. wodę stojącą.

W pomieszczeniu „IT Room” poza serwerami nie ma innych urządzeń, które w jakikolwiek sposób mogłyby spowodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. Do takich urządzeń zaliczamy przede wszystkim UPS z akumulatorami. W większości serwerowi UPS instaluje się w tym samym pomieszczeniu co serwery. Akumulatory stanowią podstawowe zagrożenie pożarowe i wybuchowe. W naszym ośrodku urządzenia UPS z akumulatorami znajdują się w wyodrębnionym pomieszczeniu i innej strefie pożarowej niż „IT Room” z serwerami. Taka konstrukcja techniczna zabezpiecza serwery przed pożarem i znacząco podnosi bezpieczeństwo danych.

A co gdy serwerownia się zapali mimo zabezpieczenia p.poż?


W celu uniknięcia ewentualnej utraty danych i strat materialnych przez Klientów, w „IT Room” zastosowaliśmy szereg nowoczesnych rozwiązań. W ten sposób minimalizujemy ryzyko powstania pożaru w bezpośredniej bliskości serwerów. Wśród nich znajduje się m.in. system wczesnej detekcji dymu VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus), który jest w stanie wykryć pojedyncze cząsteczki dymu już w początkowej fazie, zanim w ogóle do pożaru dojdzie.

Gdyby jednak z jakiegoś powodu doszło do pożaru, system SUG (Stałe Urządzenie Gaśnicze) automatycznie ugasi pożar, zanim ten się rozprzestrzeni. Nasz system SUG, podobnie jak inne systemy funkcjonujące w naszym DC, zbudowany jest w taki sposób, by w przypadku wyzwolenia akcji gaśniczej ewentualne straty ograniczyć do minimum. Nie przewidujemy gaszenia piaskiem, pianą ani tym bardziej wodą. Każda z tych substancji stanowi bezpośrednie ryzyko uszkodzenia serwerów i utraty danych.

Nasz system SUG oparty jest o całkowicie bezpieczny dla serwerów środek jakim jest gaz NOVEC-1230. Gaz ten nie powoduje podczas gaszenia szoku termicznego. Stosowany jest w instytucjach, w których bezpieczeństwo zdrowia i danych jest najważniejsze, m.in. szpitale, banki oraz archiwa.
Budując Data Center Sinersio, już na etapie projektowania uwzględniliśmy stosowanie systemów zabezpieczeń na najwyższym światowym poziomie. Nasi Klienci, dla których, poza warunkami ekonomicznymi, ważne jest bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania, wiedzą, że powierzają swoje dane jednemu z najbardziej profesjonalnych i najlepiej zabezpieczonych ośrodków DC.

Zabezpieczenia wdrożone w Sinersio Data Center znacznie przewyższając przyjęte standardy i normy nie tylko w kraju ale również poza jego granicami. . Jako jedni z nielicznych, przed oddaniem data center do użytku, przeprowadziliśmy testy niezawodnościowe. Testy dały nam pewność, że zastosowane rozwiązania pozwalają w najwyższy możliwy sposób zapewnić bezpieczeństwo i chronić dane naszych klientów.

Ufaj i sprawdzaj


Każdy system technicznego zabezpieczenia wymaga stałego nadzoru. Nie można mu bezgranicznie zawierzać, bez względu na stopień zaufanie do dostawcy i wiary w jego zapewnienia. Wszystkie nasze systemy bezpieczeństwa są w sposób ciągły monitorowane automatycznie. 3 razy w ciągu każdej doby nasi inżynierowie dokonują przeglądu systemów dla większego bezpieczeństwa i pewności. Raz w miesiącu dokonujemy testów urządzeń zabezpieczających, by w każdym momencie mieć pewność, że nie zawiodą, gdy będą rzeczywiście potrzebne.

Zastosowane przez nas zabezpieczania oraz stosowane procedury sprawiają, że serwery naszych Klientów są bezpieczne. Dane chronione są na najwyższym możliwym poziomie.