W Sinersio Data Center bezpieczeństwo danych gwarantowane jest na wielu poziomach.

 • Stały dozór
 • Kontrola dostępu
 • System CCTV w oparciu o kamery IPTV umożliwiające rejestrację zdarzeń w każdym miejscu data center
 • Redundantne systemy UPS
 • Generator prądotwórczy
 • 2 niezależne stacje transformatorowe
 • System sygnalizacji pożaru zbudowany w oparciu o system VESDA (instalacja w komorze IT i pod podłoga techniczną) i wyposażony jest w:
 • stałe urządzenie gaśnicze w oparciu o system gaszenia gazem NOVEC 1230 (dysze dyfuzorów w komorze IT oraz pod podłogą techniczną),
 • komora podzielona jest na 4 niezależne/samodzielne przestrzenie klienckie z odrębną kontrolą dostępu dla każdej przestrzeni.
 • FireWall umożliwiający filtrowanie pakietów IP/UDP
 • Systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom w oparciu o zaawansowaną analizę heurystyczną
 • IDS (ang. Intrusion Detection System) – system wykrywania naruszeń bezpieczeństwa sieci
 • IPS (ang. Intrusion Prevention System) – system wykrywanie i blokowanie ataków
 • DDoS (ang. Distributed Denial of Service) – system wykrywania i blokowania rozproszonych ataków na serwer lub usługi sieciowe
 • DoS (ang. Denial of Service) – system wykrywania i blokowaniu ataków na serwer lub usługi sieciowe
 • Zgodnie z Dyrektywą Powodziową oraz Mapami Ryzyka Powodziowego, obiekt Sinersio Data Center w Nowej Soli znajduje się poza terenami objętymi zagrożeniem powodziowym o współczynniku prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi Q=0,2% (raz na 500 lat)
 • Obiekt znajduje się z dala od głównych tras komunikacyjnych lądowych i powietrznych

DATA CENTER

site-img12

W Sinersio Data Center można wynająć w chmurze infrastrukturę IT i środowisko aplikacyjne pod systemy ERP, CRM i inne projekty biznesowe. Można również powierzyć nam własne zasoby, a my zapewnimy im odpowiednie warunki hostowania i systemy zabezpieczeń. Skorzystaj z naszych możliwości.