Czy ufamy chmurze? Raport o tym jak widzą chmurę klienci i dostawcy IT

W najnowszym numerze czasopisma Control Engineering Polska został opublikowany raport pt. „Czy ufamy chmurze”.

Zaufanie do chmury to jeden z podstawowych czynników decydujących  o jej popularności. Raport czasopisma Control Engineering Polska powstał w oparciu o dane uzyskane z ankiety przeprowadzonej wśród Czytelników magazynu oraz o informacje od dostawców rozwiązań chmurowych. Opracowanie zawiera ciekawe odpowiedzi na pytania. Pytania postawione jednocześnie użytkownikom rozwiązań i dostawcom zarówno chmury jak i systemów biznesowych oraz dziedzinowych. 

Zaufanie do chmury. Jak szukać?

W artykule spotkamy się z radami dla użytkowników, którzy chcą przenieść swoje dane do chmury. Powinni oni przede wszystkim szukać chmurowych
centrów danych, które są przystosowane do przechowywania danych. Poziom bezpieczeństwa jest w nich zdecydowanie wyższy niż w ich klasycznych odpowiednikach. Różnica występuje chociażby w budowie komory IT, która w chmurowych centrach danych powinna być całkowicie wyizolowana (wszystkie instalacje przeciwpożarowe, szafy klimatyzacji precyzyjnej itp. powinny znajdować się poza komorą).

Dostęp do komory? Nie dla każdego!

Komora IT powinna być dostępna jedynie dla operatorów centrum, którzy wchodzą tam tylko na czas wykonywania określonych zadań. Takie podejście gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nie ma potrzeby, aby klient wchodził do komory IT, gdzie na serwerach są przechowywane jego dane. W przypadku klasycznych centrów danych do komory IT, dostosowanej do kolokowania sprzętu, na określonych
zasadach, może wchodzić każdy klient. Decydując się na usługę przetwarzania w chmurze, firma powinna również rozważyć, czy zakupić usługę od dostawcy globalnego czy polskiego. Co jest jeszcze niezwykle ważne? Poziom wsparcia. Należy sprawdzić, na jaki poziom wsparcia można liczyć, gdy pojawi się problem. Należy też zwracać uwagę na możliwość samodzielnego zarządzania usługą – ile możemy wykonać dzięki narzędziom, jakie daje nam dostawca, a co będziemy musieli zlecać. Dopytujmy, co jest w cenie usługi i jakie prace są dodatkowo płatne.

Zaufanie do chmury. Jesteś na „tak”?

Poza informacjami o korzyściach, które niesie ze sobą migracja do chmury, przepisach prawnych dotyczących tego typu rozwiązań, bezpieczeństwie danych, raport mówi również o przyszłości rynku chmury w Polsce. Zapraszamy do przeczytania.

zaufanie do chmury Raport. Control Engineering Polska 2017