Doświadczenie i kompetencje naszych ekspertów pozwalają nam oferować usługi integracji sprzętowej i aplikacyjnej oraz realizować dedykowane projekty rozwiązań. Dzięki temu, możemy zaproponować kompletne środowisko IT, które zapewni realizację procesów biznesowych w sposób ciągły, wydajny, bezpieczny i zautomatyzowany.

icon-22

Zapewniamy:

  • realizację środowisk wysokiej dostępności
  • tworzenie rozwiązań pozwalających na wymianę informacji pomiędzy różnymi systemami działającymi w jednej firmie
  • wsparcie w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań technicznych
  • przygotowanie zaawansowanego środowiska IT pod dostępne na rynku systemy ERP/CRM
  • przygotowanie projektu przebudowy i modernizacji zasobów IT klienta w celu poprawy wydajności, zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji kosztów
  • wdrożenie systemów monitorowania środowisk IT i sieci
  • wirtualizację systemów

Prace integratorskie i projektowe rozpoczynamy od analizy potrzeb klienta oraz problemów jakie występują w obszarze IT i mają bezpośredni wpływ na efektywność wykorzystania zasobów firmy. Wynikiem analizy jest propozycja rozwiązania (projekt). Stanowi ona podstawę wspólnej dyskusji obu stron na temat kierunku jaki warto obrać. Realizacja projektu rozwiązania przebiega według wypracowanego harmonogramu i jest kontrolowana na każdym etapie.

Skontaktuj się z nami jeśli szukasz integratora do stworzenia dedykowanych rozwiązań dla Twojej firmy.


Usługi

uslugi-side

Ofertę naszych usług przygotowaliśmy bardzo starannie. Odpowiada ona wymaganiom nawet najbardziej złożonych procesów. W DNA każdej usługi wpisana jest ciągłość działania, bezpieczeństwo danych i jakość. Sprawdź.