Bezpieczeństwo – centrum danych musi być monitorowane

Monitoring parametrów pracy i alarmów aparatury obiektowej, zwłaszcza elementów bazowych systemów dystrybucji energii i chłodu, jest fundamentalny dla efektywności infrastruktury data center. Istotne jest również kontrolowanie warunków środowiskowych, zwłaszcza temperatury i wilgotności. Niekorzystne zmiany powyższych parametrów mogą być alarmującym sygnałem, że w centrum danych narasta problem z jego wydajnością, a w konsekwencji z jego niezawodnością.

Kontrola efektywności infrastruktury data center w dużej mierze polega na analizie realnych odczytów temperatury. Zakładany na etapie projektu współczynnik określający proporcje całej energii elektrycznej zużywanej na zasilanie DC do energii zużywanej przez urządzenia IT, jest możliwy do osiągnięcia dopiero po spełnieniu pozostałych kluczowych elementów zawartych w projekcie. Badanie różnic pomiędzy odczytywanymi danymi a projektem, pozwala określić poziom efektywność centrum danych.
To dział techniczny DC monitoruje i zarządza wykorzystaniem zasobów centrum danych, w tym zużyciem energii przez cały sprzęt IT (serwery, pamięci masowe, przełączniki sieciowe). Monitorują komponenty fizycznej infrastruktury, takie jak system zasilania energetycznego oraz klimatyzatory precyzyjne dla serwerowni.

W naszym centrum danych Sinersio znajduje się system klimatyzacji oparty o rozwiązanie Aisle (Emmerson Power Network), w którym zapewniona jest redundancja w układzie N + 1. System ten składa się z 4 wytwornic wody lodowej, 6 szaf klimatyzacji precyzyjnej oraz 3 nawilżaczy powietrza. Moc chłodzenia wynosi 0,5 MW.

Ponadto system zasilania energetycznego obejmuje:
• dwukierunkowe zasilanie od strony SN
• dwa niezależne tory NN, zabezpieczone układem UPS Trinergy firmy Chloride (moc UPS 2x 0,4MW)
• agregat prądotwórczy firmy Cummins o mocy 1110kVA z dwoma zbiornikami paliwa i możliwością dotankowywania w trakcie pracy

Każdy rząd szaf rack jest zasilany z dwóch niezależnych torów NN (szynoprzewody pod poziomem podłogi technicznej) – 230/400V.

Co więcej, system automatycznie wykrywa zanik napięcia ze strony zakładu energetycznego. W przypadku zaniku prądu – System Załączenia Rezerwy dokonuje przełączenia na awaryjne źródło zasilania, czyli agregat prądotwórczy. Dodatkowo, układ zasilania paliwem zapewnia autonomię zasilania przez minimum 24h z możliwością tankowania w trakcie pracy agregatu.

Nasi specjaliści zarządzają centrum operacyjnym oraz monitorują wszystkie usługi w trybie 24/7/365. Odpowiadają również za infrastrukturę fizyczną data center, wsparcie klienta oraz za współpracę z partnerami technologicznymi.

Nasze DC gwarantuje optymalną wydajność i najwyższy poziom niezawodności. Gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa biznesu w obszarze IT.