„Chmury obliczeniowe (…), już wkrótce mogą stać się jednym z najważniejszych narzędzi IT w placówkach ochrony zdrowia”, CRN, marzec 2016

Przyrost danych medycznych

Rosnąca sIT dla placówek medycznychtale liczba danych medycznych już zmusza placówki medyczne do zmiany myślenia w zakresie rozwoju infrastruktury i systemów IT.  Ponadto, od 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów (EDM). Do tego czasu placówki muszą wybrać i wdrożyć rozwiązania IT, które zapewnią im bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie dużej ilości danych oraz ciągłość dostępu do informacji.

Infrastruktura IT w placówkach medycznych musi zapewnić wymagany poziom dostępności danych i aplikacji – nie może być przerw. Od dostępu do informacji będzie zależeć życie pacjentów. Ponadto, musi być redundantna (zdublowana) i tak zaprojektowana, aby można ją było bez problemów rozbudowywać. Do tego dochodzą kwestie bezpieczeństwa danych.

Dlatego zarządy i działy IT placówek medycznych mogą skorzystać w tej kwestii ze wsparcia inżynierów Sinersio Polska – zarówno w zakresie przygotowania projektu jak i jego realizacji.

Efektywnie i oszczędnie tylko w chmurze

Placówki medyczne szukające oszczędnych i efektywnych rozwiązań IT, powinny wziąć pod uwagę zakup usług chmurowych. Koszt tych usług jest zazwyczaj stały (ponoszony w systemie abonamentowym miesięcznym), a wszystkimi aspektami związanymi z obsługą zajmują się specjaliści zewnętrzni w ramach outsourcingu. Ponadto, chmura zapewnia dostęp do najnowszych technologii nawet tym jednostkom, których nie stać na większe inwestycje w rozbudowę czy modernizację własnych serwerowni.

Przetwarzanie danych medycznych poza siedzibą placówki

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – art. 9a (po nowelizacji 9.11.2015) wskazuje, że placówki medyczne mogą przechowywać dane medyczne poza swoją siedzibą.

Z kolei rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 maja 2011 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wskazuje na to, że dopuszcza się archiwizację dokumentacji przez inny podmiot, pod warunkiem zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieuprawnionych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zliberalizowało zasady przetwarzania elektronicznych danych medycznych (EDM) poza siedzibą świadczeniodawcy. Oznacza to m.in., że pacjent nie musi się zgodzić na przetwarzanie danych medycznych poza placówką.

Usługi dla placówek medycznych

W Sinersio Data Center zapewniamy digitalizację i przechowywanie danych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Wirtualne centrum danych

Najbardziej kompleksową i zaawansowaną usługą, którą oferujemy jest wirtualne centrum przetwarzania danych, czyli infrastruktura i środowisko aplikacyjne w chmurze, wraz z 24-godzinnych monitoringiem i suportem naszych inżynierów.

Kolokacja

Placówki medyczne mogą nam powierzyć swoje zasoby w ramach kolokacji. Zapewnimy im odpowiednio wydzielone miejsce oraz środowisko (temperatura, wilgotność, itp.).

Gwarantujemy wysoki poziom bezpieczeństwa danych i ciągłość dostępu

Skontaktuj się z nami. Przygotujemy projekt infrastruktury IT oraz bezpieczny sposób zarządzania i rozbudowy Twoich zasobów.


ROZWIĄZANIA

23

Uwielbiamy chmurę obliczeniową do tego stopnia, że stworzyliśmy własną. Cechuje ją duży potencjał. Widzimy jakie korzyści przyniosła firmom, które wdrożyły jej rozwiązania. Sinersio Cloud – zastosuj ją w swoim biznesie.