Wspieramy firmy w realizacji wymogów RODO

Wspieramy firmy w realizacji wymogów RODO

RODO

Z dniem 25 maja 2018 weszło w życie rozporządzenie o Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO (GDPR). Nakłada ono na firmy, które zarządzają danymi osobowymi, obowiązek podjęcia aktywnych działań w zakresie ich ochrony. Do nowych przepisów, trzeba dostosować dokumentację oraz przebieg procesów i systemy informatyczne. Zapewnienie zgodności z wymogami RODO nałożyło na firmy konieczność zweryfikowania, dotychczas stosowanych w tym zakresie procedur oraz narzędzi, a także zwiększenie świadomości pracowników w zakresie ochrony danych.

Sankcje za nieprzestrzeganie rozporządzenia

Nieprzestrzeganie przepisów RODO ma swoje poważne konsekwencje finansowe. Kara pieniężna, jaką można nałożyć na przedsiębiorstwo może wynosić nawet do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Dlatego warto przeprowadzić audyt i ocenić stopień przygotowania firmy do ochrony danych osobowych oraz sprawdzić czy dotychczas wykorzystywane narzędzia informatyczne pomogą spełnić wymogi rozporządzenia, czy trzeba poszukać nowych rozwiązań.

Czy usługi Sinersio Polska są zgodne z RODO ?

Obecnie jest to drugie, najczęściej zadawane pytanie przez naszych obecnych i przyszłych klientów. Gwarantujemy naszym klientom, że spełniamy wymagania w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych. Mamy fachową wiedzę, wiarygodność i zasoby, aby realizować oferowane usługi zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO.

Jakie korzyści pod kątem RODO zapewnia współpraca z nami ?

Współpraca z Sinersio Polska, jako Procesorem danych, zapewnia ujednolicenie rozwiązań w zakresie usług wynajmu serwerów (w modelu IaaS, infrastruktura jako usługa), hostingu aplikacji biznesowych oraz tworzenia kopii bezpieczeństwa i zarządzania nimi. Oferujemy klientom nie tylko usługi, ale przede wszystkim duże doświadczenie w zakresie ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, bezpiecznego ich przechowywania oraz przywracania (odzyskiwania) w przypadku ataku lub innych incydentów.

Zapewniamy ciągłość działania i wielopoziomową kontrolę dostępu. Stosujemy nowoczesne zabezpieczenia oraz procedury, dzięki którym nasi klienci mogą powiedzieć, że korzystanie z naszych usług jest bezpieczniejsze niż posiadanie własnych serwerów fizycznych.

Nasze usługi chronią klientów przed stratami finansowymi, na które mogą się oni narazić w przypadku nieprawidłowej realizacji wymogów RODO oraz stratami wizerunkowymi związanymi z utratą danych w wyniku różnych zagrożeń pochodzących z cyberświata.

W jaki sposób nasze usługi spełniają wymogi RODO ?

  • Bezpieczne przechowywanie dzięki nowoczesnemu obiektowi data center  (TIER 3).
  • Ciągły dostęp – redundancja (zdublowanie instalacji) i SLA (gwarantowana ciągłość dostępu) na poziomie 99,9%.
  • Ochrona przed zniszczeniem i utratą danych – wielopoziomowe bezpieczeństwo, kontrola dostępu fizycznego do urządzeń sieciowych (router, firewall, switch).
  • Zabezpieczenie przed wyciekiem danych oraz ochrona przed atakami – mechanizmy szyfrowania maszyn wirtualnych, systemy IDS/IPS (wykrywanie ataków).
  • Przywrócenie dostępu do danych w razie awarii lub incydentów bezpieczeństwa – backup (skuteczny system do tworzenia kopii bezpieczeństwa), snapshoty (kopie migawkowe dysków).

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem naszych usług i chcesz wiedzieć, w jaki sposób nasze rozwiązania, mogą pomóc spełnić wymogi RODO w Twojej firmy, to skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży telefonicznie +48 68 411 44 40, +48 411 44 52 lub napisz na adres: sprzedaz@sinersio.com.